Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Silvia Bodláková
18.06.2015 07:00

Apropóóó uzatváranie známok

Už je čas. Už behajú žiaci, rodičia za učiteľmi pár dní, aby si čo to ešte skúsili vyžehliť, aby známka nebola taká ako to vyzerá. Čiastočne chápem žiakov - keď sa apoň v tomto období prebudia z letargie a chcú niečo pre seba urobiť. Myslím, že aj rodič je do istej miery - aj keď čo robil celý polrok, keď v internetovej žiackej knižke mal známky každý týždeň aj poznámky k práci či nepráci svojho dieťaťa - ospravedlniteľný, snaží sa chrániť dieťa a rodina by mala s mierou rozumu svoje dieťa chrániť.

Už je čas. Už behajú žiaci, rodičia za učiteľmi pár dní, aby si čo to ešte skúsili vyžehliť, aby známka nebola taká ako to vyzerá. Čiastočne chápem žiakov - keď sa apoň v tomto období prebudia z letargie a chcú niečo pre seba urobiť. Myslím, že aj rodič je do istej miery - aj keď čo robil celý polrok, keď v internetovej žiackej knižke mal známky každý týždeň aj poznámky k práci či nepráci svojho dieťaťa - ospravedlniteľný, snaží sa chrániť dieťa a rodina by mala s mierou rozumu svoje dieťa chrániť. Neviem však akosi pochopiť, keď učitelia chodia za učiteľmi, aby zlepšili ich žiakom známky, lebo nevýde žiakovi PROSPEL VEĽMI DOBRE alebo nebude ten žiak VYZNAMENANÝ alebo nebude mať trieda dobrý priemer a podobne. Alebo ako jeto možné, že má z geografie trojku, veď u mňa - na biológii - je najlepší v triede. Veď celý polrok sa stretávajú na škole títo učitelia a v klasifikačnom hárku, v internetovej žiackej knižke vidia si známky a poznámky k práci žiakov - triedny učiteľ ich predsa zvyčajne pozerá aj počas polroka. Prečo práve pri uzatváraní známok zrazu začína taký kolotoč? Hráme sa na to, kto bude mať najlepší priemer triedy alebo školy? Čo je na tom zlé, ak má dieťa jedinú dvojku medzi jednotkami. Vraj ho frustrujeme, že je nedokonalý??? A keď mu ju upravíme, aby mal samé jednotky - potom ho budeme utvrdzovať v tom, že je dobrý, že takto sa stačí pripravovať na hodinu. Potom vo vyšších ročníkoch zisťujeme, že deti nevedia to či ono..., nenaučili sme si ich na to, že im to stačí? Prečo sa automaticky z nejakých predmetov - telocvik, výtvarná, informatika vyžadujú jednotky? Veď učiteľ na telocviku dáva horšiu známku za nenosenie si úboru, necvičenie, vyhováranie sa - nie za znížené výkony, proste za ulievanie sa. Na výtvarnej za nenosenie si pomôcok, nedodržiavanie nejakých pravidiel určených na začiatku roka..., nie za talent. A informatika je predsa aplikačný predmet, z ktorého dnes všetci niečo potrebujeme pre svoju prácu a tí, čo sa jej chytia sú neskôr dobre platení, je to logický a systematický predmet. Je vôbec možné aby v piaom alebo šiestom ročníku mala celá trieda samé jednotky? Podľa mňa je práve toto dosť okaté? Tak len také krátke zamyslenie ku klasifikačnej porade.

Súvisiace články

22.02.2017 10:45

Strojárske učebné odbory s nedostatočným počtom absolventov

Trh práce potrebuje absolventov s výučnými listami v strojárskych odboroch obrábač kovov a mechanik opravár – stroje a zariadenia. Rozvoj strojárskeho priemyslu si vyžaduje kvalifikovanú pracovnú silu v oblasti strojárstva a ko...
21.01.2017 10:45

Stále viac a viac žiadaní obrábači kovov

Budeme vychádzať z toho starého známeho "Remeslo má zlaté dno". Dnes už absolventi učebných odborov môžu zarábať viac ako absolventi s maturitným vysvedčením. Prečo? V mnohých profesiách je ich uplatnenie na trhu práce okamžité...
18.02.2018 21:36

3. NADNÁRODNÉ STRETNUTIE  v regione BARCELONA - mestečko L`Hospitalet projekt KA2 Erasmus+

Region Barcelona, L`Hospitalet - 3. nadnárodné stretnutie učiteľov partnerkých krajín projektu" BESTeachers, BESTudents" - Erasmus+, KA2 - Strategické partnerstvá. Miting učiteľov 6 partnerských škôl z Turecka, Španielska, Po...