Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Silvia Bodláková
18.06.2015 07:00

Apropóóó uzatváranie známok

Už je čas. Už behajú žiaci, rodičia za učiteľmi pár dní, aby si čo to ešte skúsili vyžehliť, aby známka nebola taká ako to vyzerá. Čiastočne chápem žiakov - keď sa apoň v tomto období prebudia z letargie a chcú niečo pre seba urobiť. Myslím, že aj rodič je do istej miery - aj keď čo robil celý polrok, keď v internetovej žiackej knižke mal známky každý týždeň aj poznámky k práci či nepráci svojho dieťaťa - ospravedlniteľný, snaží sa chrániť dieťa a rodina by mala s mierou rozumu svoje dieťa chrániť.

Už je čas. Už behajú žiaci, rodičia za učiteľmi pár dní, aby si čo to ešte skúsili vyžehliť, aby známka nebola taká ako to vyzerá. Čiastočne chápem žiakov - keď sa apoň v tomto období prebudia z letargie a chcú niečo pre seba urobiť. Myslím, že aj rodič je do istej miery - aj keď čo robil celý polrok, keď v internetovej žiackej knižke mal známky každý týždeň aj poznámky k práci či nepráci svojho dieťaťa - ospravedlniteľný, snaží sa chrániť dieťa a rodina by mala s mierou rozumu svoje dieťa chrániť. Neviem však akosi pochopiť, keď učitelia chodia za učiteľmi, aby zlepšili ich žiakom známky, lebo nevýde žiakovi PROSPEL VEĽMI DOBRE alebo nebude ten žiak VYZNAMENANÝ alebo nebude mať trieda dobrý priemer a podobne. Alebo ako jeto možné, že má z geografie trojku, veď u mňa - na biológii - je najlepší v triede. Veď celý polrok sa stretávajú na škole títo učitelia a v klasifikačnom hárku, v internetovej žiackej knižke vidia si známky a poznámky k práci žiakov - triedny učiteľ ich predsa zvyčajne pozerá aj počas polroka. Prečo práve pri uzatváraní známok zrazu začína taký kolotoč? Hráme sa na to, kto bude mať najlepší priemer triedy alebo školy? Čo je na tom zlé, ak má dieťa jedinú dvojku medzi jednotkami. Vraj ho frustrujeme, že je nedokonalý??? A keď mu ju upravíme, aby mal samé jednotky - potom ho budeme utvrdzovať v tom, že je dobrý, že takto sa stačí pripravovať na hodinu. Potom vo vyšších ročníkoch zisťujeme, že deti nevedia to či ono..., nenaučili sme si ich na to, že im to stačí? Prečo sa automaticky z nejakých predmetov - telocvik, výtvarná, informatika vyžadujú jednotky? Veď učiteľ na telocviku dáva horšiu známku za nenosenie si úboru, necvičenie, vyhováranie sa - nie za znížené výkony, proste za ulievanie sa. Na výtvarnej za nenosenie si pomôcok, nedodržiavanie nejakých pravidiel určených na začiatku roka..., nie za talent. A informatika je predsa aplikačný predmet, z ktorého dnes všetci niečo potrebujeme pre svoju prácu a tí, čo sa jej chytia sú neskôr dobre platení, je to logický a systematický predmet. Je vôbec možné aby v piaom alebo šiestom ročníku mala celá trieda samé jednotky? Podľa mňa je práve toto dosť okaté? Tak len také krátke zamyslenie ku klasifikačnej porade.

Súvisiace články

17.09.2016 10:00

Mozog ako sval

Mnoho ľudí rozmýšľa o inteligencii, športovom alebo umeleckom nadaní ako o niečom fixnom, nemennom a že to tak ostane po celý život. Najnovšie výskumy v oblasti mozgu, medicíny a psychológie ale hovoria o niečom inom. Mozog je ...
12.08.2019 09:46

Prečo opúšťame základy výchovy ?

Často si kladiem otázku, či existuje ešte cesta späť. Tak sa mi zdá, že žijeme z podstaty, ktorú cieľavedome ničíme. detí ako ľudí, budúcich občanov. Vychovávame budúce kasty podľa financií rodičov, ich mocenského postavenia, p...