Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
03.02.2017 11:30

Archívne materiály prehovorili

Dnes si žiaci základných a stredných škôl užívajú deň polročných prázdnin. Mnohí využijú tento deň i na to, aby sa pochválili svojim vysvedčením v rodine. Tí, ktorým to v tomto polroku nevyšlo tak, ako by boli chceli, majú šancu opraviť si prospech v nasledujúcom polroku. Nás zaujímalo, ako sa učili žiaci pred niekoľkými desaťročiami, preto sme nahliadli do archívnych materiálov.

V roku 1946 bola v Nových Zámkoch založená Obchodná akadémia. Napriek prvotným ťažkostiam skrz organizácie školského roka, technického zabezpečenia... žiaci i učitelia dokázali svoju usilovnosť.

Archívne materiály prehovorili:

„Keď sa blížil začiatok školského roku 1946/47, málo ľudí verilo, že sa v skutočnosti začne s vyučovaním na Štátnej obchodnej akadémii v Nových Zámkoch. Skutočný stav bol totiž taký, že budova ústavu nebola ešte na vyučovanie pripravená, zariadenie učební a ostatných školských miestností bolo v zlom stave, alebo nebolo žiadne.

Keď som bol poverený prevziať správu ústavu, prichádzal som so zmiešanými pocitmi.

Je to pochopiteľné, keď človek prichádza z prostredia tak dobre vybaveného ako je OA v Nitre, do prostredia zriaďujúceho sa ústavu, s minimálnymi prostriedkami, s veľkým nedostatkom učebných pomôcok a zariadenia, uprostred strašne zbombardovaného mesta, kde na Vás na každých 10 krokov hľadia dôkaz neľudskosti vojny.“ píše vo Výročnej správe školského roka 1946/47 riaditeľ školy PhDr. Karol Jedlička.

Z výročnej správy sa ďalej dozvedáme, že učitelia sa usilovne pustili do práce, čoho výsledkom bolo, že od 6. septembra 1946 sa už vyučovalo podľa provizórneho rozvrhu. V učebniach boli síce poškodené lavice, ktoré ale vďaka Správnej komisie mesta boli do 10 dní opravené. Stolíky, stoličky a tabule získali vypožičaním od správy kláštora a od riaditeľstva Štátneho gymnázia. Učitelia školy sa stretávali s ťažkosťami súvisiacimi s dôsledkami druhej svetovej vojny.

„ Už po niekoľkých vyučovacích dňoch bolo nám jasné, že nás čaká priekopnícka práca. Žiactvo bolo zanedbané, časté poplachy, dlhé prázdniny a iné udalosti v dobe okupácie spôsobili, že stav vedomostí bol biedny. To všetko nás neodradilo od usilovnej práce, lebo sme vedeli, že sme na prednej stráži národa a že naša úloha je ťažká.“

Prácu pedagogických pracovníkov sťažoval aj nedostatok učebných pomôcok a učebníc. Stolíky, stoličky a tabule získali vypožičaním od správy kláštora sv. Kataríny Pod kalváriou, kde sa v siedmich miestnostiach začalo vyučovanie v 1. a 2. ročníku školy a od riaditeľstva Štátneho gymnázia.

Kláštor sv. Kataríny Pod kalváriou v Nových Zámkoch sa stal svedkom zrodu a postupujúceho sa rozmachu školy vzniknúcej v náročnom, povojnovom období.

Budova nedisponovala telocvičňou, pomáhali si, ako vedeli. Výsledkom práce bolo školské ihrisko: „Hrbolatý školský dvor, zarastený všelijakou zelinou sme premenili v úhľadné volejbalové a hádzanárske ihrisko. Po niekoľkých hodinách, ktoré sme obetovali na tento cieľ, stál pred budovou nášho ústavu istý, vyplanírovaný terén ... ihrisko.“ 

Napriek tomu, že škola začínala svoju činnosť v provizórnych priestoroch, boriac sa s nedostatkom učebných pomôcok, učebníc, vykazovala už v prvom roku svojej existencie aj bohatú, rôznorodú mimoškolskú činnosť.

Aký bol prospech žiakov v prvom roku existencie školy?

1.Chovanie

veľmi dobré - 63

dobré - 8

uspokojivé - 4

málo uspokojivé -

neuspokojivé -

2.Prospech

S vyznamenaním prospelo 5 žiakov prvého ročníka.

Na škole boli vyučované cudzie jazyky ruský,francúzsky a nemecký. Ruský jazyk sa učilo 76 žiakov, francúzsky 37 a nemecký 39.

Nepovinným predmetom bolo náboženstvo, ktoré navštevovalo 75 žiakov školy.

 

Súvisiace články

01.05.2018 18:37

Poznáme víťaza !!!

V tento krásny sviatok nezabúdame ani na žrebovanie v obľúbenej súťaži "Bloguj o knihu".
29.07.2018 16:14

Výstava tibetských artefaktov v Nových Zámkoch

V Múzeu J. Thaina v Nových Zámkoch práve prebieha jedinečná výstava nazvaná Klenoty Tibetu. Jedná sa o ukážky vzácnych predmetov, ktoré dnes státisíce ľudí po celom svete používajú ako pomôcku pri návrate k vnútornému pokoju.