Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
06.02.2017 08:45

Archívne materiály prehovorili 2

Prvá slovenská škola na území mesta Nové Zámky bola slávnostne otvorená 13.októbra 1919.Školská kronika odkrýva mnoho zaujímavých udalostí, ktoré ovplyvnili život školy.

Učitelia sa zapájali  so žiakmi do kultúrno – spoločenského života v meste a tak vzrastala aj dôvera rodičov v školu a postupom času narastal počet žiakov školy.

Nahliadli sme do zápisov školského roka 1921/22

- Dňa 15.októbra navštívil školu Karol Kálal, učiteľ a spisovateľ, ktorý po roku 1918 pôsobil na ministerstve školstva a národnej osvety. Neskôr bol vymenovaný za riaditeľa Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici.

Pri tejto príležitosti usporiadali všetky novozámocké školy spoločnú oslavu – akadémiu, ktorej dejiskom bola telocvičňa gymnázia.

- Novozámocké školy dôstojne oslávili Sviatok práce, 1.máj,ktorého súčasťou bol aj tradičný lampiónový  sprievod. Napriek tomu, že medzi deťmi bolo veľa detí pochádzajúcich z chudobných rodín,  bola usporiadaná zbierka na pomoc hladujúcim deťom Ruska.

V školskej kronike 1. slovenskej ľudovej školy v Nových Zámkoch, založenej roku 1919, nachádzame aj historické fotografie z oslavy položenia základného kameňa pre sochu na pamiatku padlých v Nových Zámkoch. Slávnosti sa zúčastnili aj vysokí štátni funkcionári – za vládu Dr. Mičura, minister s plnou mocou pre Slovensko a francúzsky  generál Claude Martin François Joseph Spiré.

Aj v tomto roku bol usporiadaný tzv. Detský deň na ktorom nechýbala hudba, tanec, šport  a veselá nálada. Zúčastnili sa ho nielen deti novozámockých škôl, ale aj deti z Palárikova ,Mojzesova, Nitrianskeho Hrádku.  Okolo 1 400  detí bolo pohostených salámovým rohlíkom a a čajom.

Učitelia sa stali členmi Okresného osvetového spolku a v konečnom dôsledku boli jedinými členmi ,ktorí v spolku aj aktívne pracovali. V rámci mimoškolskej práci s deťmi pokračovali v nácvikoch a predstaveniach  bábkového divadla a usporadúvali  výlety do okolia .

Nezabúdali ani na dospelých, pre ktorých usporadúvali tzv. ľudové kurzy ,do ktorých sa prihlásilo okolo 200 účastníkov, Najväčší záujem bol o vyučovanie slovenského jazyka a tak mali učitelia postarané o mimo vyučovaciu prácu na celé zimné obdobie.

 

Súvisiace články

28.12.2019 17:02

Osobnosť a dielo Michala Milana Harminca

Dňa 21. 11. 2019 bola slávnostne sprístupnená v priestoroch budovy Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží 2 v Bratislave výstava dokumentujúca významné skvosty osobnosti slovenskej architektúry Michala Milana Harm...