Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Jana Konturova
22.02.2019 12:12

Atény v Bošanoch

Už takmer 10 rokov spolupracuje Základná škola v Bošanoch so školami v zahraničí prostredníctvom školského partnerstva v rámci Európy – eTwinning. Táto platforma poskytuje príležitosti pre prepojenie škôl a možnosť spolupráce na rôznych projektoch, ktoré si školy spolu dohodnú a založia.

V tomto školskom roku sa škole v Bošanoch prvý raz podarilo aj osobné stretnutie so školou, s ktorou spolupracujú na spoločnom projekte Discover our country. Škola je z Atén, časť Acharnes. Do projektu je zapojených 15 deviatakov zo školy v Bošanoch a 15 žiakov v rovnakom veku z Atén. Na projekte spolupracujú aj dve učiteľky z Bošian a dve učiteľky (z toho jedna riaditeľka) zo školy v Aténach. V eTwinningu nie je bežné stretnúť sa osobne, projekty sú založené na virtuálnej spolupráci. Nám sa to podarilo aj napriek tomu, že finančná podpora nie je poskytnutá tak,  ako je to v projektoch Erasmus. Na projekte sa finančne podieľali obe školy a čiastočne aj zúčastnení žiaci.   

„Najlepším zážitkom z našej návštevy tu u vás bolo pre mňa stretnutie s vami všetkými", povedala pri lúčení sa Marialena z Grécka. Stelios: „I spent three nice days with you" – „Strávil som s vami 3 pekné dni." Na návšteve u nás na Slovensku boli od 7. do 10. Februára 2019. Ich prvé spoločné chvíle začali, keď ich deti z Bošian vyzdvihli vo Viedni a spoločne navštívili Schonbrunn palác. Potom sme sa presunuli do Bratislavy. Tam bola skupina 30 žiakov, dvoch pani riaditeliek z oboch škôl  a troch pani učiteliek, prijatá pani veľvyslankyňou, jej excelenciou, Mariou Louisou Marinakis, na gréckom veľvyslanectve na Hlavnom námestí v Bratislave. „Najkrajšie bolo vidieť žiakov na Hviezdoslavovom námestí, ako sú v kruhu a hrajú spoločnú hru," hovorí pani riaditeľka Jana Kontúrová zo Základnej školy v Bošanoch. Následne spolu prešli historické centrum, popod Michalskú bránu k Prezidentskému palácu a nakoniec ikona Bratislavy – hrad a večerný výhľad z neho.

Ďalší deň strávili spolu v škole pri spoločných aktivitách. Žiaci rozprávali o základných informáciách o Slovensku z geografického hľadiska, o histórii Slovenska a Antického Grécka. Podrobné dejiny antiky zaujímavo podal žiak Simon Gašparík, čím si vyslúžil obdiv aj pani riaditeľky z Grécka, ktorá je historička. Na hodine slovenčiny prostredníctvom rôznych aktivít učili žiakov z Grécka základné frázy a slovíčka po slovensky a spolu si vyrobili slovensko-grécko-anglický slovník. Na geografii súťažili. Gréci mali otázky na vyhľadávanie na internete o Slovensku, Slováci o Grécku. Otázky sa týkali Unesco pamiatok, národných parkov a iných zaujímavostí.  Víťazné družstvá boli odmenené. Na hodine angličtiny pracovali opäť v zmiešaných skupinách, pýtali sa pripravené  otázky v anglickom jazyku, na základe ktorých sa mohli lepšie spoznať.  Hrali rôzne slovné hry v angličtine, ktorých cieľom bola spoločná činnosť, ktorá mala  žiakov zblížiť tým, že hry hrali spolu. Popoludní boli oficiálne prijatí starostom obce Bošany, Mgr. Branislavom Pajdom. Pri návšteve Slovenska cudzincami by nemala chýbať ochutnávka tradičného jedla.  Preto všetci navštívili Salaš Kostrín v Klátovej Novej Vsi, kde si pochutnali na haluškách, jaterniciach, makových perkách či šúľancoch. Grécki priatelia povedali, že im slovenské jedlo veľmi chutilo, veľmi sa im páčila tradičná výzdoba týchto priestorov.  Najlepším zážitkom žiakov bolo hranie volejbalu po návrate zo salaša. Hrali spolu v zmiešaných družstvách, nepočítali body, nesúperili, hrali spolu pre zábavu, pre pocit spolupatričnosti. Bol to naozaj veľmi pekný záver dňa. Kristínka hovorí: „Podľa mňa bol najlepší volejbal, pretože pri tom, ako sme sa s nimi rozprávali a zlepšovali sa v angličtine, sme sa aj zabávali."

Ďalší deň strávili v škole, tento deň sa týkal slovenských tradícií. „Naučíme ich spievať Tancuj, tancuj a aj tancovať na túto pieseň, privítame ich chlebom a soľou v krojoch," uviedla pani učiteľka dejepisu a hudobnej výchovy  Jana Buláková zo Základnej školy v Bošanoch. Grécki žiaci boli pozorní, snažili sa naučiť túto pieseň. Spolu so žiakmi z Bošian si ju zaspievali a zatancovali. Predviedli im aj ukážky spoločenských tancov počas toho, ako si žiaci z Atén vyrábali záložky s čičmianskym vzorom. Aténski žiaci zatancovali ich tradičné grécke tance. Žiaci z Bošian ich prostredníctvom prezentácie oboznámili s tradíciami, s krojom, s tradičnými remeslami, architektúrou. Popoludní navštívili Zámok v Bojniciach, ktorý sa im veľmi páčil. Pani učiteľka Wanda Bosetto povedala, že „toto bol najkrajší zámok, aký kedy videla." („It was the most beautiful castle I have ever seen.")

Táto skúsenosť je pre žiakov oboch krajín nenahraditeľná, spoznávanie odlišných kultúr, zvykov, nachádzanie spoločných vecí, je nemožné dosiahnuť iba cez virtuálnu spoluprácu. Stretávať sa a poznávať aj iných ľudí a krajiny má veľký význam. Žiaci získali zároveň aj vyššiu motiváciu učiť sa cudzí jazyk. Dokázali spolupracovať, spolu tvoriť a podieľať sa na aktivitách, či už edukatívnych alebo športových. Toto všetko ich spájalo počas pobytu u nás, na Slovensku.

Základnú školu v Bošanoch čaká návšteva Atén v apríli 2019.

Viac fotografií TU.

Eva Hradiská, učiteľka ZŠ Bošany

Súvisiace články

04.09.2019 16:56

Atrakcie Dňa Ústavy SR v Bratislave

Pri príležitosti 27. výročia slávnostného podpísania ústavy SR premiérom Vladimírom Mečiarom a predsedom parlamentu Ivanom Gašparovičom boli verejnosti sprístupnené reprezentačné priestory Bratislavského hradu. Deň Ústavy SR sa...
07.01.2017 17:45

Skalickí strojári pokračujú v rekonštrukciách

Najnáročnejšie sú stavebné úpravy interiérov školy a havarijné stavy, ktorých odstránenie je finančne náročné. Ak aj riaditeľ školy vie, čo treba okamžite odstrániť a riešiť, musí nájsť v prvom rade finančné zdroje.