Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
20.03.2016 14:15

Atraktívne študijné odbory alebo len ich názvy?

Keď si otvoríme webové stránky niektorých škôl, tak začneme okamžite rozmýšľať, na čo sú niektoré školy zamerané. Mám na mysli zameranie škôl podľa ponúkaných študijných a učebných odborov. Je neuveriteľné, aký „mix“ odborov ponúkajú niektoré školy a čo všetko si vymýšľajú, keď chcú nalákať čo najviac žiakov do 1.ročníkov stredných škôl. Dopracovali sme sa k tomu, že u niektorých stredných škôl je podstatný atraktívny názov študijného alebo učebného odboru a nie profil absolventa, kvalita odborného vzdelávania a prípravy, garancia uplatnenia absolventov. A čo všetko dokážu niektoré školy nasľubovať, len aby sa k nim žiaci zapísali do 1.ročníka. Boj o žiaka je nekompromisný a niekedy až veľmi zavádzajúci.

Rodičia a žiaci 9.ročníkov by si mali uvedomiť, čo potrebuje trh práce a nevyberať strednú školu podľa atraktivity názvu študijného odboru. To je často len dobrý ťah, ako prilákať žiakov. Podstatné je overiť si informácie o danom vybranom študijnom odbore žiaka, ktorému by nemalo ísť len o to, koľko vyučovacích hodín bude sedieť pri počítači a čo dostane, keď sa zapíše na vybranú strednú školu. Každý región je špecifický, má svoju potrebu na kvalifikovanú pracovnú silu a rodičia by mali myslieť na budúcnosť svojich detí. Čo je lepšie, mať v ruke len maturitné vysvedčenie alebo okrem toho aj garantované uplatnenie po ukončení stredoškolského štúdia? Každý rodič si želá, aby jeho dieťa nezostalo nezamestnané. Potreba niektorých regiónov je orientovaná na zručných absolventov s výučným listom. Učebné odbory však zostali v úzadí, keď sa na stredných školách ponúka viac miest ako je počet končiacich deviatakov. Každý chce mať maturitu bez ohľadu na to, aká je potreba trhu práce. Zástupcovia firiem oslovujú riaditeľov stredných odborných škôl s požiadavkami na zručných absolventov technických odborov. Stredné odborné školy technického zamerania však nenapĺňajú plán výkonov podľa potreby, lebo žiaci majú obavy zo zvládnutia odborných predmetov, matematiky a fyziky. Dokonca sú aj žiaci, ktorí si predstavujú praktické vyučovanie len pri počítači.

Niektoré firmy a podniky si uvedomili zúfalú situáciu v strednom odbornom vzdelávaní. Zavedením systému duálneho vzdelávania sa začali intenzívne podieľať na odbornej príprave stredoškolákov. Vyberajú si stredné školy a odbory, ktoré potrebujú pre zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily v nepretržitej výrobnej prevádzke. Je to momentálne najlepšia cesta, ako si vychovať odborníkov podľa potrieb zamestnávateľa. Optimalizovať by sa mala aj sieť študijných a učebných odborov podľa potrieb zamestnávateľov v jednotlivých regiónoch. Zmapovanie situácie v regiónoch, optimalizácia siete študijných a učebných odborov a podpora škôl, ktoré majú nadštandardnú spoluprácu so zamestnávateľmi by vyriešili mnohé problémy v strednom odbornom vzdelávaní.

Súvisiace články

03.03.2017 12:15

Preplnená mailová schránka

Jeden deň som popoludní s hrôzou zistila, že mám veľmi plnú mailovú schránku. Keď som ju otvorila, nevedela som aké maily mi to prišli, nuž som ich začala postupne otvárať a...