Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
10.08.2017 08:30

Avari a Slovania na sever od Dunaja

V období od 18. augusta do 21. októbra 2017 sprístupní Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch širokej verejnosti putovnú archeologickú výstavu „Avari a Slovania na sever od Dunaja“. Návštevníci na nej môžu vidieť 500 artefaktov dokumentujúcich spolužitie týchto dvoch etník na území Slovenska, zhromaždených zo zbierok viacerých múzeí.

Bližšie informácie sa dozvedáme z tlačovej správy múzea: "Do polovice októbra 2017 bude návštevníkom Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch sprístupnená výstava „Avari a Slovania na sever od Dunaja“ prezentujúca unikátny materiál z obdobia príchodu prvých Slovanov na naše územie až po vznik Veľkomoravskej ríše. Návštevníci máju možnosť vidieť takmer 500 artefaktov zapožičaných z niekoľkých domácich a zahraničných inštitúcií, ako aj od súkromných zberateľov. Väčšinu prezentovaného materiálu tvoria šperky, súčasti odevov a konských postrojov z drahých kovov, no nechýbajú ani predmety dennej potreby, keramika alebo zbrane. Až 99 percent materiálu tvoria originály. K doplnkom obohacujúcim celkový estetický zážitok z podujatia patria rekonštrukcie slovanského žiarového hrobu a avarského kostrového hrobu bojovníka s koňom, alebo trojrozmerný model mohyly slovanského veľmoža.
Putovnú archeologickú výstavu pripravili spolu so Slovenským národným múzeom v Martine, Podunajské múzeum v Komárne a Tribečské múzeum v Topoľčanoch." Kurátorom výstavy je Mgr.Pavol Rusnák, historik Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch.

Galéria