Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
14.01.2018 15:55

Bábková a divadelná scéna NEBOJSA 2018 opäť milo prekvapila

Dňa 14. januára sa opäť otvorili dvere malej sály novozámockého Domu kultúry pre najmladších návštevníkov.

Mesto Nové Zámky, odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry pozvali rodičov s maloletými deťmi, starých rodičov s vnúčatami  na zahájenie 3. ročníka projektu Bábkovej a divadelnej scény NEBOJSA 2018 pre všetky odvážne deti.

Na deti čakala veselá rozprávka o Janíčkovi, Marienke a ježibabe, plná hravosti a hudby v podaní dvojice Šaško a Šaška - Igora a Katky Strinkových z Divadielka Dunajka.

Manažérka projektu Nebojsa, Ing.Mária Skalová z Odboru sociálnych vecí , školstva a kultúry Mestského úradu Nové Zámky oboznámila v úvode podujatia rodičov a deti s pripravovanými podujatiami na tento rok a potom dostali slovo herci , aby deťom predviedli známu rozprávku.

Predstavenia divadielka DUNAJKA, nazývané aj dramatohračky, sú väčšinou komponované ako príbehy s účasťou detského diváka. Nebolo tomu inak ani počas divadelného predstavenia v Nových Zámkoch. Deti mali možnosť aktívne spolupracovať s hercami, zasahovať do deja.

A to bol pre ne úžasný zážitok.

Divadelné predstavenia Bábkovej a divadelnej scény NEBOJSA 2018 vstúpili do 3.roku svojej činnosti a počet divákov narastá. Možno pomaly bude nutné rozmýšľať i o väčších priestoroch pre divákov. Fakt, že o detské divadielko ja tak veľký záujem je potešujúci.

Súvisiace články

22.10.2017 08:37

Tvorivý workshop so zaujímavým hosťom

Workshop, ktorý podnietil študentov zamyslieť sa nad tým, čo v minulosti znamenal holokaust pre ľudstvo a podporil ich postoje k skutočnosti, že musíme byť obozretní i dnes, aby sa takéto zverstvá už nikdy neopakovali.
20.02.2017 20:30

Vychovávať a byť vychovávaný, učiť a byť učený ...

„Cesta, počas ktorej chceme vniesť premenu výchovy a vzdelávania, premenu školy a školského zariadenia v prospech toho najvzácnejšieho - v prospech dieťaťa.“ Aj toto boli prvotné myšlienky na pôde Liečebno-výchovného sanatóri...