Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Nadezda Paucova
11.02.2018 22:46

"BESTeachers, BESTudents" ďaľší projekt Erasmus + KA2 Strategické partnerstvá

3. vzdelávacie stretnutie v Košiciach v rámci projektu KA2 Erasmus+ Strategické partnerstvá s názvom "BESTeachers, BESTudents". Na stretnutie do Košíc prišlo 9 učiteľov a 20 študentov z partnerských krajín. Pripravili sme pre nich zaujímavé workshopy, besedy a bohatý kultúrny program.

 

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice je partnerom projektu  KA2 Erasmus + Strategické partnerstvá s názvom:

                           "BESTeachers, BESTudents". 

http://besteacherstudents.wixsite.com/sitem

Koordinátorom projektu je Turecko a partneri sú Rumunsko, Bulharsko, Poľsko, Španielsko a Slovensko. Každá krajina zastupuje stredné školy. Projekt má niekoľko cieľov. Jedným z nich je odstrániť záškoláctvo a zvýšiť záujem o štúdium, motivovať žiakov k zvýšenému záujmu o získanie teoretických a praktických vedomosti. Projekt je vypracovaný na 24 mesiacov/ 2016 - 2018/. Počas 2 rokov je naplánovaných 5 nadnárodných stretnutí zameraných na učiteľov/ Isparta v Turecku, Popovo v Bulharsku, Barcelona v Španielsku a  Intorsura Buzaului v Rumunsku a 4 vzdelávaciie stretnutia zamerných na študentov/ Katowice v Poľsku, Intorsura Buzaului v Rumunsku, Košice, Popovo v Bulharsku a Isparta v Turecku/. Vďaka Európskym fondom 15 učiteľov a 12 študenti budú mať možnosť zapojiť sa do workshopov, spoznať metodiku vyučovania v zahraničí, oboznamiť sa s históriou, kultúrou, mentalitou  národa a náboženstvom iných národov.

V septembri 2017 bolo v Košiciach 3. vzdelávacie stretnutie na ktorom sa zúčastnilo 9 učiteľov a 20 študentov z partnerských krajín. Účastníci sa  zapojili do workshopov v oblasti aranžovania vianočných ikebán a prípravy vianočných cukroviniek. Sprevádzali sme účastníkov po krásach Slovenska ako Dobšinská ľadová jaskyňa, spláv Dunajca, ZOO v Kavečanoch pri Košiciach, prehliadka Košíc. Boli sme aj vo Viničkách, kde sme oboznámili účastníkov so zberom hrozna, spracovaním a technológiou výroby vína. Hosťom, ktorý sa zúčastnil na besede v našej škole s 20 študentmi zo zahraničia bola aj osobnosť  divadelného orchestra Igor DOHOVIČ.Beseda veľmi zaujala všetkých účastníkov a študenti si odniesli bohaté zážitky a skúsenosti.

V najbližších dňoch nás čaká vzdelávacie stretnutie v Bulharsku, ktorého sa zúčastnia 1 učiteľka a 3 žiaci  a ďalší míting v Turecku, ktorého sa zúčastnia 1 učiteľka - koordinátorka za našu školu, zároveň SR a 3 žiaci. Záverečné stretnutie bude v júni v Rumunsku.

 

 

 

 

 

 +421 908 177 888

  

 

Súvisiace články

19.05.2019 20:59

Odborná prax v Londýne v školskom roku 2018/2019 na Obchodnej akadémii v Žiline

V rámci odbornej praxe v Londýne, ktorá sa uskutočnila od 23.09.2018 do 06.10.2018, pracovalo 15 žiakov Obchodnej akadémie zo IV.A, IV.C a IV.G na rôznych pracoviskách.