Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
11.07.2016 16:15

Beznádej a sklamanie nepedagogických zamestnancov

Zatiaľ čo učitelia zaslúžene oddychujú počas dlhých letných dovoleniek, nepedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení majú dovolenky naplánované tak, aby bol zabezpečený chod škôl aj počas letných prázdnin.

Márne si niektorí myslia, že školy sú zatvorené a nič sa tam nedeje. Práve letné prázdniny využívajú nepedagogickí zamestnanci na to, aby dali do poriadku to, čo tam zanechali žiaci a učitelia. Školník behá so zoznamom závad a postupne ich odstraňuje, natiera, maľuje, opravuje. Ekonómky robia svoje agendy a uzávierky. Hospodárka kontroluje priebeh prác, ktoré majú urobiť firmy v rámci havarijných stavov, rekonštrukcií, čistení a vykonávania bežných kontrol. Sekretárka uzatvára spisy, vybavuje korešpondenciu k prestupom, komisionálnym a rozdielovým skúškam žiakov. Upratovačky umývajú okná, čistia a dezinfikujú triedy, sociálne zariadenia. Všetkým veľmi záleží na tom, aby bolo všetko pripravené k otvoreniu nového školského roka a k privítaniu nových žiakov.

To všetko zabezpečujú nepedagogickí zamestnanci aj napriek tomu, že už sú totálne znechutení a demotivovaní z toho, aký postoj má spoločnosť k odmeňovaniu za ich obetavú prácu. Niekoľko rokov sú finančne podhodnotení a dlhé roky čakajú, kedy sa to konečne zlepší. Beznádej a sklamanie dávajú najavo svojim nadriadeným na školách a tí sa snažia ušetriť peniaze a odmeniť ich za vykonanú prácu, ak im zostanú peniaze v rozpočte školy. O zvyšovaní platov učiteľov počuť stále, ale kedy sa konečne bude venovať pozornosť aj tým, bez ktorých by školy nemohli prevádzkovať svoje objekty? A nestačia len plané slová, treba už konečne konať. Je potrebné sa dostatočne zamyslieť nad tým, aké starosti majú riaditelia škôl, keď majú obsadiť pracovné pozície nepedagogických zamestnancov. Nájsť školníka, upratovačku alebo kuchárku za ten plat, ktorý sa im v škole ponúka, je prakticky nemožné. Mladý človek si nemôže dovoliť pracovať za tak nízky plat, lebo z neho neuživí rodinu. A tak sa môže stať, že budeme zamestnávať len dôchodcov.

Dobrá škola vraj nemôže byť dobrou bez dobrého učiteľa, ako dobrá reštaurácia bez dobrého kuchára. Ale aj ten kuchár potrebuje pomocníka. A tak, ako musí dobrá reštaurácia dobre vyzerať, tak to musí byť aj v škole. Aj o školu sa musí niekto starať, udržovať v nej čistotu a poriadok, odstraňovať závady po nedisciplínovaných žiakoch. Na jednej strane zabezpečujeme výchovno-vzdelávací proces a na strane druhej podmienky a prostredie, kde sa môže kvalitný vyučovací proces realizovať. Preto si treba konečne uvedomiť, že aj nepedagogickí zamestnanci si zaslúžia adekvátne ohodnotenie, ktoré odzrkadlí plnenie ich pracovných povinností vyplývajúcich z potrieb zabezpečenia každodenného chodu škôl.