Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
19.02.2019 20:32

Blíži sa termín XI. ročníka celoštátnej súťaže s medzinárodnou účasťou v hre na zobcové flauty „Zahrajže nám píšťalôčka“

Súťaž Zahrajže nám píšťalôčka má za sebou 10 úspešných ročníkov. Za uvedené obdobie si na nej vyskúšalo svoje hudobné umenie mnoho detských talentov. V tomto období už prebiehajú intenzívnej prípravy na 11. ročník súťaže. Súťaž sa uskutoční 10.mája 2019 v novozámockom Dome kultúry.

 

Organizátormi podujatia sú aj v tomto roku Mesto Nové Zámky a Združenie pre vzdelávanie pre deti, mládeže a dospelých. Spoluorganizátormi súťaže sú : Základná umelecká škola Nové Zámky, Novovital Nové Zámky, Fond na podporu umenia

Viac nám o súťaži povedal jeden z hlavných organizátorov podujatia, Ladislav Dráfi st. : „ V tomto období prebieha aktívna príprava na súťaž. Tešíme sa na stretnutie sa talentovanými inerpretmi z celého Slovenska aj zo zahraničia, ktorí nám predvedú svoje majstrovstvo v hre na zobcové flauty. Teší nás, že v tomto ročníku okrem žiakov, študentov a umelcov dostávajú súťažný priestor pedagógovia a umelci, ktorí môžu nám zahrať na rôzne typy zobcových fláut.

 

Súťažiacich bude hodnotiť odborná porota zložená z pedagógov umeleckých škôl, z konzervatórií, vysokých škôl, ale aj umelcov z praxe. Do súťaže sa môžu prihlásiť všetky základné umelecké školy, cirkevné umelecké školy, súkromné umelecké školy, stredné umelecké školy, konzervatóriá, vysoké umelecké školy, kultúrne zariadenia, osvetové zariadenia a iné inštitúcie, pedagógovia a umelci zo Slovenska a zahraničia V jednej kategórii môžu súťažiť viacerí žiaci od toho istého pedagóga, len v tom prípade ak ide o výnimočné talenty, môže doporučiť najviac troch súťažiacich."

 

Riadenie a štruktúra súťaže

 

 • súťaž má celoštátnu pôsobnosť s medzinárodnou účasťou,

 • prípravu a priebeh súťaže riadi odborná komisia, ktorú vymenúva Združenie VDAM,

 • riaditeľa súťaže vymenuje Združenie VDAM,

 • odborná komisia (porota) zodpovedá za priebeh súťaže a správne vyhodnotenie súťaže,

 • riaditeľ súťaže dohliada na odbornú porotu,

 • riaditeľ súťaže, v prípade nejasností pri vyhodnotení súťaže, má právo kontrolovať celú súťaž, prácu porotcov, má právo pri nesprávnosti vyhodnotenia súťaže meniť poradie súťaže, iba v takom prípade ak zúčastnení súťažiaci požiadajú o písomné vysvetlenie poradia súťaže,

 • riaditeľ súťaže má právo odvolať porotcu ak porušil etiku súťaže a priebeh súťaže,

 • riaditeľ súťaže má právo okamžite vymenovať porotcu v takom prípade ak sa nedostaví člen poroty na súťaž,

 • členstvo v komisii (porote) môže byť platené alebo čestné. Odborná komisia súťaže pracuje podľa stanov súťaže, ktoré schválilo Združenie VDAM.

   

  Podmienky súťaže

 

 • súťaže sa môže zúčastniť každý žiak základnej umeleckej školy, cirkevnej umeleckej školy, súkromnej umeleckej školy, študent strednej umeleckej školy, konzervatória, vysokej umeleckej školy, kultúrneho zariadenia, osvetového zariadenia a inej inštitúcie, pedagógovia a umelci zo Slovenska a zahraničia, ktorý spĺňa podmienky vekového zaradenia do kategórií (5 - 6 rokov), A (7 - 8 rokov), B (9 - 10 rokov), C (11 – 12 rokov), D (13 – 14 rokov), E (15 – 16 rokov), F (17 – 18 rokov), G (19 a viac rokov), H – konzervatóriá a vysoké školy , Pg – pedagógovia, U – umelci.

 • komorná hra od dua najviac noneto,

 • súťažiaci musí spĺňať predpísaný súťažný program a časový limit trvania programu,

 • súťažné skladby sa interpretujú naraz,

 • súťažné skladby nesmú byť z rovnakého štýlového obdobia,

 • súťaž sa koná každý rok v mesiaci máj 2019 pod názvom : ZAHRAJŽE NÁM PÍŠŤALȎČKA

 

 

Finančné zabezpečenie súťaže

 

 • účastnícky poplatok na osobu ( sólový súťažiaci, korepetítor, pedagóg, pozorovateľ) je 20 €

 • účastnícky poplatok pre komorné zoskupenie je na osobu 20 € (upozorňujeme ak súťažiaci v komornej hre je zaradení aj v sólovej hre platí iba 10 €). V účastníckom poplatku sú zahrnuté výdaje na organizačné zabezpečenie súťaže, občerstvenie, obed pre súťažiacich,

 • granty z rôznych fondov,

 • sponzori.

 

Vyhodnotenie súťaže, práva a povinnosti súťažiacich

 

 • za vyhodnotenie súťažiacich zodpovedá odborná porota zostavená z pedagógov: ZUŠ, konzervatórií, VŠMU, Vysokých pedagogických škôl – Katedry hudby, zo Slovenskej republiky alebo zahraničia,

 • odborná porota vyhodnotí súťažiacich v pásmach : zlaté, strieborné, bronzové a vyhlási najlepších interpretov kategórií a komornej hry,

 • odborná porota vyhlási laureáta sólovej hry 2019 a laureáta komornej hry 2019

 • porota môže byť zostavená najmenej z dvoch členov,

 • súťaž je určená žiakom základných umeleckých škôl, súkromných umeleckých škôl, cirkevných umeleckých škôl, študentom stredných umeleckých škôl, konzervatórií, vysokých škôl, kultúrnych zariadení, osvetových zariadení a iných inštitúcií, ktoré sa zaoberajú výučbou hry na zobcové flauty, pre pedagógov a umelcov,

 • predpísaná kategorizácia musí byť dodržaná,

 • súťažiaci musí dodržať propozície súťaže,

 • súťažiaci má právo informovať sa o súťaži,

 • súťažiaci má právo písomne sa odvolať riaditeľovi súťaže, ak boli porušené propozície súťaže.

 

Bližšie informácie k súťaži poskytne Združenie pre vzdelávanie detí, mládeže ,Gy. Széchenyiho 8, 940 70 Nové Zámky

t.č. : 00421 911 865 114