Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
28.09.2019 02:02

Bojujte a ak treba, položte aj život!

„Bojujte a ak treba, položte aj život!" je názov aktuálnej výstavy v Múzeu Jána Thaina v Nových Zámkoch, ktorá bude návštevníkom sprístupnená v priebehu októbra a novembra 2019 v priestoroch Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch . Výstava prezentuje udalosti revolučných rokov 1848/49 so zameraním na boje v okolí komárňanskej pevnosti a na dianie Nových Zámkoch.

Putovná výstava „Bojujte a ak treba, položte aj život!" vznikla pri príležitosti 170. výročia vypuknutia uhorského boja za slobodu v Podunajskom múzeu v Komárne a tak kladie veľký dôraz na prezentáciu diania v meste a k tomu sa viažuce hmotné a písomné pamiatky.

Komárno zohrávalo v uhorskom boji za slobodu až do úplného konca významnú rolu skrze svoj rozsiahly pevnostný systém. Prekonalo dve obliehania a až tri z jedenástich významných bitiek sa odohrali práve tu.

Hlavným cieľom autorov výstavy bolo vystaviť čo najviac pôvodných zbierkových predmetov, ktoré môže verejnosť vidieť prvýkrát od konca druhej svetovej vojny. Sú to dobové litografie, zobrazujúce bojové udalosti, dobové oznámenia, ale napríklad aj údajný pohár Sándora Petőfiho alebo drevorezba, ktorú vyhotovil Pál Nyáry v komárňanskom hradnom väzení. Zaujímavosťou je obraz z 19. storočia, namaľovaný na plechovú tabuľu a čiapka (csákó) národnej stráže komárňanskej župy. Vyzdvihnúť treba vierohodné kópie uniforiem a výstroja uhorských vlastibrancov (honvédov), ktoré poskytli nadšenci vojenskej histórie z Komáromu. Okrem toho možno na výstave vidieť dobové zbrane, platidlá, mapy a rôzne iné predmety.

Materiál na výstavu okrem Podunajského múzea v Komárne poskytli aj ďalšie múzeá: Múzeum Gyorgya Klapku v Komárome, a Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch. Pri tvorbe panelov bol použitý obrazový materiál poskytnutý Vojensko-historickým ústavom a múzeom v Budapešti a historikom Róbertom Hermannom.

Kurátorom výstavy je Pavol Rusnák; autorom výstavy je Péter Vanya.

Výstavu, ktorá je vhodná aj pre žiakov ZŠ a SŠ si môžeme pozrieť do 22. novembra 2019 .

 

Foto: Zo slávnostnéhootvorenia výstavy


 


 


 


 

 

Súvisiace články

21.07.2020 16:08

Múzeum colníctva a finančnej správy

Múzeum colníctva a finančnej správy sídli v historickej klasicistickej budove bývalej mýtnice(Kendeffyho dom) na Istrijskej 49 v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves. Ide o vysunutú expozíciu Mýtneho domčeka umiestnen...
23.04.2019 01:03

Užitočná káva - podujatie Káva s profesionálnym koučom

Celoslovenské podujatie - bezplatný koučing pre verejnosť s názvom Káva s profesionálnym koučom.