Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
30.09.2016 15:30

Bossingom proti riaditeľom škôl

Nedisciplinovaní učitelia brzdia riaditeľov škôl v ich práci.

Dnešná doba priniesla nový trend v boji pedagogických zamestnancov proti riaditeľom škôl. Ak sa zamestnancovi niečo nepáči, alebo poruší pracovnú disciplínu s následným riešením, veľmi rýchlo sa oháňa bossingom, mobbingom a šikanovaním zo strany nadriadeného. Najlepšia obrana je útok a útočí sa neopodstatnene proti tým, ktorí zodpovedajú za poriadok na pracovisku a priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu. Zamestnanci stále hovoria o svojich právach a už zabúdajú na pracovné povinnosti.

Riaditelia škôl sú čoraz viac zamestnaní riešením sporných situácií na pracovisku. Často ich brzdia v práci zamestnanci, ktorí neustále vyhľadávajú problémy, útočia nezmyselnými vyjadreniami, že riaditeľ je arogantný, zaujatý, nekomunikuje, vydáva len príkazy a zákazy. Kde je v skutočnosti pravda? Na každom pracovisku sa objavujú problémy, ktoré vyplývajú z medziľudských vzťahov. Neochota spolupracovať s vedením školy a radšej útočiť a vyhľadávať chyby s neadekvátnym komentárom a prezentáciou sú príčinou sporov na pracovisku. Žiaľ, keď riaditeľ nastúpi do funkcie, preberá zodpovednosť za školu so zamestnancami, ktorých si nevybral. Musí pracovať so všetkými, s aktívnymi aj pasívnymi. Najhorší sú „vodcovia" kolektívu, ktorí manipulujú so slabšími a nechajú sa nahovoriť na nekalé praktiky. Rozhovor s riaditeľom školy pri riešení problému označujú za „výsluch", evidovanie a kontrolu dochádzky za „šikanovanie", zvolanie pracovnej porady za „bossing", odôvodnené odobratie osobného príplatku za „terorizovanie". A niekedy sa oháňajú médiami, lebo si márne myslia, že tým riaditeľa zastrašia. V pozadí toho všetkého stojí často osoba, ktorá nemôže zniesť úspech iných, lebo sama ho nikdy nedosiahne. A tak sa musí riaditeľ školy každý deň obzerať okolo seba, čím ho zamestnanci prekvapia.

Riaditeľ školy musí byť silná osobnosť, aby dokázal čeliť rušivým elementom v jeho práci. Povinnosti, ktoré súvisia s vykonávaním jeho funkcie, ho často zamestnávajú na viac ako osem hodín. Keď musí riešiť aj nedisciplinovaných zamestnancov, ktorí útočia „bossingom", zamýšľa sa nad tým, ako si niektorí nevážia pracovné podmienky vytvorené v súlade s požiadavkami zamestnancov. Kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu klesá s nárastom iniciatívy niektorých učiteľov proti riaditeľom škôl. Často požadujú výhody na pracovisku, s ktorými sa riaditeľ školy nemôže stotožniť s ohľadom na schválený pracovný poriadok. Predstava zamestnancov škôl o riadení a zabezpečení chodu školy sa zďaleka nepribližuje realite. Hľadanie chýb a nedostatkov v riadení je ľahšia cesta, ako prísť s návrhmi na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Ako však môžu zlepšovať výchovno-vzdelávací proces tí, ktorí sa koncentrujú na boj proti vedeniu školy? Ľahšia cesta je odpor ako spolupráca s vedením školy a mnohí už učia s myšlienkou „Nerobiť a zarobiť".

Súvisiace články

03.02.2017 11:30

Archívne materiály prehovorili

Dnes si žiaci základných a stredných škôl užívajú deň polročných prázdnin. Mnohí využijú tento deň i na to, aby sa pochválili svojim vysvedčením v rodine. Tí, ktorým to v tomto polroku nevyšlo tak, ako by boli chceli, majú ša...