Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
08.03.2018 08:23

Busta Alfonzy Márie Alžbety Eppingerovej je ozdobou nádvoria SZŠ v Nových Zámkoch.

Busta Matky Alfonzy Márie Alžbety Eppinferovej na nádvorí Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch nám pripomína historickú skutočnosť, že aj v Nových Zámkoch pôsobili sestry Kongregácie sestier Božieho vykupiteľa. Kongregácia bola založená 28.augusta 1849 vo Francúzsku. Z nej sa 13.júna 1867 vyvinula samostatná kongregácia v Šoproni v Maďarsku. Na územie Slovenska - do Nových Zámkov prišli sestry kongregácie v roku 1875.

Pôsobili v priestoroch materskej školy sv. Jozefa Pod Kalváriou. Po asanácii škôlky bola na jej mieste postavená budova, ktorá bola slávnostne odovzdaná do užívania v roku 1930. Dnes je v nej Stredná zdravotnícka škola.

 

 

Kto bola Alfonza Mária Eppingerová? Z webovej stránky http://www.spasitelky.sk/zakladatelka-a-patroni-kongregacie sa dozvedáme : „Alžbeta Eppingerová (1814-1867) sa narodila 9. septembra ako prvé z jedenástich detí roľníckym rodičom v alsaskom mestečku  Niederbronn vo Francúzku. Vyrastala v jednoduchých podmienkach a už ako dieťa bola častejšie chorá. Od raného detstva bola dotknutá utrpením Ježiša a jeho smrťou na kríži, ktorú podstúpil pre hriech ľudí a pre spásu sveta. Pochopila, že Boh ju celkom osobne miluje a chce jej pravé šťastie. Chcela Boha stále viac spoznávať a pomôcť aj iným ľuďom, aby našli k nemu cestu. Bola svedkom zlej sociálne a hospodárskej situácie, ktorá prišla so začínajúcou industrializáciou a ktorá čoraz viac odcudzovala ľudí a zmenila ich spolužitie. So svojimi súčasníkmi zakúsila chudobu, neistotu, chorobu a duševné utrpenie a zároveň aj túžbu po väčšej ľudskej dôstojnosti a šťastí. Ako odpoveď na výzvy doby a svojho okolia zakladá po čase hľadania v roku 1849 v Niederbronne a za pomoci miestneho kňaza Reicharda Kongregáciu sestier Najsvätejšieho Spasiteľa a prijíma rehoľné meno Alfonza Mária. Prekvapujúco rýchlo do novozaloženej kongregácie vstupujú jej ďalšie nasledovníčky, ktoré preberajú rôzne služby vo svojom okolí. V priebehu niekoľkých rokov sa kongregácia rozšírila do viacerých krajín."

 

V tomto období, keď ešte kríky nie sú odeté listami, môžeme z chodníka vedúceho popri škole ku kalvárii vidieť bustu, ktorú sem osadili pri príležitosti 160.výročia založenia Kongregácie v roku 2009.

Súvisiace články

24.03.2017 20:30

Práca, ktorá prináša úspechy

„Učitelia, žiaci a rodičia spoločne za vzdelávaním“, to je motto, ktoré oslovuje príchodzích pri vstupe do šintavskej školy.
17.10.2018 21:04

Nedostatok kreativity

Kreativita je funkciou ľudského JA. Prináša životu a práci zmysel, je zdrojom hlbokého uspokojenia a pozitívneho sebahodnotenia. Kreativita je prirodzená vlastnosť človeka, ktorá sa da rozvíjať pokiaľ je menej vyvinutá a adept...
01.05.2018 23:33

Projekt Erasmus+ Strategické partnerstvá " Education for Global Responsibility"

V priebehu troch rokov sa rozvíjalo vzdelávanie o globálnej zodpovednosti medzi desiatimi partnerskými organizáciami v Dánsku, Spojenom kráľovstve, Bulharsku, Rumunsku, Turecku, na Slovensku a v Chorvátsku s podporou programu E...