Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Dušan Piršel
22.01.2020 12:05

Čaká nás odľudštenie?

Proces technologizácie dlhodobo okliešťuje ľudskosť v medziľudských vzťahoch, čo podľa môjho názoru nás posúva smerom k posthumanizmu. Dnešné mobily pôsobia ako klin medzi rodičom a dieťaťom, lebo kým neboli, tak potomok trávil v bezprostrednej blízkosti rodiča oveľa viac času a vedome aj podvedome preberal od neho názory a vzorce myslenia na najrôznejšie témy. Teraz ich preberá hlavne od youtuberov, čiže technológie odstrihávajú celé jedno pokolenie od akejsi kontinuity, ktorá sa tiahla ako niť z hlbokých vôd našich predkov. A čo je dnes u mladých dospievajúcich populárnejšie: Wifi, alebo kniha?

Žiaľ, rodina, škola, médiá sú cielene nastavované tak, aby sa nové generácie správali akože autonómne, má ich formovať pluralitná mediálna propaganda bez možnosti výberu mimo doporučených nekonšpiračných t j. politicky nezávadných zdrojov.  Veľká časť rodičov už tiež má premazané pamäte tak aby boli súčasťou tohto trendu. Súhlasím s názorom profesora politológie, ktorý tvrdí, že ľudstvo nie je stroj - nedá sa opravovať, je to vývoj, nejako sa mení, pričom staršia generácia hromžila na mladú už od čias Platóna. Mladá generácia si vytvorí nejakú spoločnosť, stačí, aby tú spoločnosť staršia (vládnuca) nezničila korupciou, zlodejinou, zločinnosťou apod. No a je tu zrejme aj snaha nejakých šedých skupín deštruovať čo sa dá - rodinu, medzigeneračnú nadväznosť, morálku a pod. Rozvoj technológií teda  nesie so sebou vždy aj deštruktívny potenciál, a zdá sa, že tie riziká sú čoraz väčšie - preto možnosti, ktorými disponuje súčasná veda kladú nesmierne nároky na etiku. Aby som sa však vrátil k môjmu nadpisu . Nemyslím si, že by sa spoločnosť rýchlo "dehumanizovala", aspoň nie mimo Ázie, kde predsa len tie technológie sú výrazne pokročilejšie Asi bude musieť "odísť" alebo vymrieť tá časť ľudstva, ktorá vyrastala bez týchto technológií. Možno  o pár desaťročí budú na svete len ľudia, ktorí sa "narodili s mobilom v ruke", si možno budeme môcť povedať, že ľudstvo sa dehumanizovalo, pričom to ľudstvo už vo väčšej časti planéty bude "rozriedené" humanoidmi alebo robotmi na nerozoznanie od nás pozemšťanov. ) Ja sa obávam, že toto odľudštenie povedie po strate etických a iných hodnôt k Pautusovmu "homo homini lupus". Homo homini lupus est alebo Homo homini lupus je latinská fráza znamenajúca „človek človeku vlkom" . Paradoxom je skutočnosť, že napriek vyššiemu vzdelaniu, resp. vzdelaniu celej populácie, sa veľmi rýchlo šíri "bezduchosť" s úpadkom vzťahov, mravov, etiky. Uvidíme, ktorého štádia sa my starší ešte dožijeme. Ako sa hovorí , rieku nezastavíme a  technológie tiež nie . Môžeme ich iba regulovať , ale ak chceme aj deti, musíme aj seba .  Preto vnímajme realitu, aká je, nie akou sa javí, a reagujme na prípadné problémy konštruktívne. Hľadajme možnosti riešení a viďme svetlo na konci virtuálneho tunela.

 

Súvisiace články

06.05.2017 12:15

Takto to vidím ja

Stretla sa poézia, hudba a maliarstvo Kde? Na Obchodnej akadémii v Šuranoch Kedy? 4.mája 2017.Pri akej príležitosti? Na vernisáži výtvarných prác žiakov školy