Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
18.06.2019 05:38

Čarovný svet farieb na ZŠ Gábora Bethlena v Nových Zámkoch

Rozprávka sa rozpráva, pesnička sa spieva a kto sa rád díva krásne veci spoznáva. / František Hrubín /

Týmito veršami sa v piatok 14.6. 2019 v poludňajších hodinách v priestoroch ZŠ Gábora Bethlena Nové Zámky začínala slávnostná vernisáž výstavy „Čarovný svet farieb".

Pozvanie prijali mnohí rodičia , starí rodičia, učitelia i zástupcovia mestského úradu . Pozývateľmi boli členovia výtvarného krúžku Šikovníček- žiaci prvého až štvrtého ročníka a žiaci IV.C triedy. V úvode podujatia sa žiaci prezentovali formou hovoreného slova i tanečno-pohybových aktivít.

Ako vznikali vystavované práce? Odpoveď na našu otázku sme dostali od pani učiteľky Gabriely Mizereovej:

Vystavené výtvarné práce prezentujú prácu žiakov na hodinách výtvarnej výchovy i počas krúžkovej činnosti. Rôznorodé témy , výtvarné techniky a spôsoby realizácie poskytujú návštevníkom možnosť oboznámiť sa so žiarivou   farebnosťou, detskou hravosťou i spontánnosťou ich výtvarného prejavu.

Okrem bežných tém sa žiaci oboznamovali a výtvarne spracovávali aj diela významných umelcov- Vasilij Kandinskij, Martin Benka, Albín Brunovský, Ľudovít Fulla. Väčšinu vystavených prác tvoria plošné, avšak žiaci tvorili aj priestorové práce- „ klobúky" inšpirované tvorbou Albína Brunovského i  šperky zhotovené technikou suchého plstenia."

V závere vernisáže boli žiaci odmenení diplomami , paletami i tričkami s logom školy.

Výstavu, ktorá je nainštalovaná vo vestibule základnej školy, si môžeme prezrieť do konca júna 2019.

 

 

 

Súvisiace články

19.05.2019 21:17

Vodárenské múzeum vás pozýva na prehliadku

Vodárenské múzeum je prevádzkované od roku 2006 Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou. Sídli na Devínskej ceste 1 v Bratislave Karlovej Vsi. Súčasťou múzejného objektu je historická funkcionalistická budova, Vodárenská komunit...