Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
18.06.2019 05:38

Čarovný svet farieb na ZŠ Gábora Bethlena v Nových Zámkoch

Rozprávka sa rozpráva, pesnička sa spieva a kto sa rád díva krásne veci spoznáva. / František Hrubín /

Týmito veršami sa v piatok 14.6. 2019 v poludňajších hodinách v priestoroch ZŠ Gábora Bethlena Nové Zámky začínala slávnostná vernisáž výstavy „Čarovný svet farieb".

Pozvanie prijali mnohí rodičia , starí rodičia, učitelia i zástupcovia mestského úradu . Pozývateľmi boli členovia výtvarného krúžku Šikovníček- žiaci prvého až štvrtého ročníka a žiaci IV.C triedy. V úvode podujatia sa žiaci prezentovali formou hovoreného slova i tanečno-pohybových aktivít.

Ako vznikali vystavované práce? Odpoveď na našu otázku sme dostali od pani učiteľky Gabriely Mizereovej:

Vystavené výtvarné práce prezentujú prácu žiakov na hodinách výtvarnej výchovy i počas krúžkovej činnosti. Rôznorodé témy , výtvarné techniky a spôsoby realizácie poskytujú návštevníkom možnosť oboznámiť sa so žiarivou   farebnosťou, detskou hravosťou i spontánnosťou ich výtvarného prejavu.

Okrem bežných tém sa žiaci oboznamovali a výtvarne spracovávali aj diela významných umelcov- Vasilij Kandinskij, Martin Benka, Albín Brunovský, Ľudovít Fulla. Väčšinu vystavených prác tvoria plošné, avšak žiaci tvorili aj priestorové práce- „ klobúky" inšpirované tvorbou Albína Brunovského i  šperky zhotovené technikou suchého plstenia."

V závere vernisáže boli žiaci odmenení diplomami , paletami i tričkami s logom školy.

Výstavu, ktorá je nainštalovaná vo vestibule základnej školy, si môžeme prezrieť do konca júna 2019.

 

 

 

Súvisiace články

27.04.2017 17:45

Dokázali, že šport im nie je cudzí

Kto? Budúci ekonómovia, žiaci Obchodnej akadémie v Šuranoch. Kde? Na majstrovstvách okresu v atletike jednotlivcov. Kedy? Dňa 26.apríla 2017.
08.04.2018 15:37

5. ročník Veľtrhu nových produktov je za nami

Dňa 27. marca 2018 sa uskutočnil v poradí už piaty ročník Veľtrhu nových produktov na pôde Vysokej školy obchodnej a hotelovej(ďalej VŠOH), sídliacej na Bosonožskej 9 v Brne- Starom Lískovci. Podujatie prebiehalo v čase od 11...