Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Jaroslava Zboranová
06.12.2018 11:44

CAVILAM a France Langue: kurzy pre učiteľov francúzštiny vo Francúzsku

V rámci projektu Erasmus+ sme sa v júli 2018 zúčastnili kurzov pre učiteľov v školiacich strediskách CAVILAM vo Vichy a France Langue v Nice. Chceme sa podeliť o naše skúsenosti a možno aj pomôcť našim kolegom francúzštinárom, keď sa budú rozhodovať, kde sa majú prihlásiť.

Anka, vyučujúca francúzskeho jazyka na gymnáziu

Cavilam je podľa mňa špičkové centrum pre kohokoľvek, kto sa učí po francúzsky, od úplných začiatočníkov až po učiteľov francúzštiny alebo iných predmetov po francúzsky.  Nachádza sa v malom kúpeľnom  meste Vichy v regióne Auvergne-Rhône-Alpes, v príjemnom prostredí. Ponúka učiteľské  kurzy vo viac ako 20 moduloch, z ktorých si môžete zostaviť svoj vlastný kurz. Všetky moduly zodpovedajú aktuálnym potrebám a požiadavkám učiacich sa, teda hlavne mladých ľudí. Ja som absolvovala dva z nich: Učiť sa a vyučovať francúzštinu pomocou pripojených médií (tablety, smartfóny) a Divadelné aktivity na vyučovaní. V obidvoch moduloch sme mali vysoko profesionálnych  školiteľov pripravených reagovať na všetky naše otázky a najnovšie technické vybavenie. Ani raz som nepočula, že niečo sa nedá alebo nefunguje. Pracovali sme v skupinách 30 alebo 15 členov z rôznych krajín, z tých vzdialenejších spomeniem Čínu, Austráliu, Egypt, Kolumbiu. Na študijné účely mimo stanovených hodín Cavilam ponúka študentom výborne vybavenú knižnicu a kurzy  MOOC, systém umožňujúci absolvovať individuálne online školenie a získať certifikát. Okrem toho sme mali prednášku so spisovateľom, stretnutie s vydavateľmi učebníc a využili sme aj bohatú ponuku kultúrneho programu, napr. komentovanú prehliadku mesta.  Počas celého kurzu sme mali elektronickú kartu na vstup do priestorov strediska, obedy v kantíne a zároveň na prístup na platformu zdieľania výstupov z kurzov. Účastníci kurzov Cavilam, ktorí sa ubytujú v rodinách, dostávajú k tomu všetkému ešte nečakaný bonus: vstup na miestny hipodrom zadarmo. Môj týždeň vo Vichy bol pre mňa veľmi obohacujúci po odbornej, jazykovej aj ľudskej stránke. Od začiatku nového školského roka využívam nové zručnosti, čo oceňujú aj moji žiaci a vedenie školy.

Jarka, vyučujúca francúzskeho jazyka na gymnáziu

France Langue je jazyková škola zameraná na francúzštinu ako cudzí jazyk. Pobočky má vo viacerých mestách vo Francúzsku a na Martiniku. Ja som sa zúčastnila pobytu v Nice. Stredisko je umiestnené v typickej juhofrancúzskej vile v centre mesta. Účastníci všetkých kurzov pracujú v malých skupinách, v menších triedach, čo vo vile vytvára príjemnú domácku atmosféru. V kurze pre učiteľov nás bolo 12, z krajín USA, Kanada, Španielsko, Nemecko, Švajčiarsko, Fínsko a Poľsko. Zo Slovenska som bola sama. Učilo nás päť školiteľov, každý z nich  mal iné zameranie, ale spájal ich profesionálny prístup a dlhoročné skúsenosti. Program nám zostavili podľa požiadaviek, ktoré sme uviedli v dotazníkoch niekoľko týždňov pred kurzom. Učili sme sa ako učiť gramatiku efektívnym a zábavným spôsobom, ako využiť divadelné aktivity na rozvoj ústneho prejavu, ako pripravovať žiakov na štandardizované jazykové skúšky, ako vytvárať učebný materiál z bežne dostupných autentických internetových zdrojov, ako využiť beletriu v učení francúzštiny. Školitelia vychádzali z najnovších poznatkov o učení cudzích jazykov a ocenili sme, že k nám pristupovali ako ku kolegom. Výborná bola pre mňa aj možnosť spolupracovať priamo na hodinách so zahraničnými francúzštinármi a diskutovať s nimi o radostiach či starostiach spojených s našou prácou. France Langue v Nice má aj tú výhodu, že sa nachádza v atraktívnom prostredí a môže ponúknuť veľa možností využitia voľného času. Bola by škoda iba oddychovať na pláži, keď región je taký zaujímavý. Preprava hromadnými prostriedkami je veľmi jednoduchá a výber prírodných či kultúrnych zaujímavostí mimoriadne bohatý. Dva týždne vo France Langue v Nice ma nabili energiou a chuťou skúšať všeličo nové, čo aj  robím hneď od začiatku školského roka.

Súvisiace články

12.10.2018 09:42

Tip na výlet: bratislavský Horský park si zamilujete na prvýkrát

Horský park sa rozprestiera v západnej časti Bratislavy. Je súčasťou mestskej časti Staré mesto. História vzniku prírodného areálu sa datuje do roku 1868, kedy začal prekvitať zásluhou vtedajšieho bratislavského mešťanostu Hein...
02.01.2017 10:30

Demokratický model školy v odbornom vzdelávaní

So vstupom zamestnávateľov do odborného vzdelávania a prípravy v systéme duálneho vzdelávania boli prijaté ciele a stratégie rozvoja škôl na základe spoločných diskusií a rozhodnutí, ktoré vychádzali z potreby odborného vzdeláv...