Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
13.05.2019 18:41

Celonárodnú slávnosť v Štúrove pozdravila aj žijúca pokrvná príbuzná Ľudovíta Štúra

Dňa 12. mája 2019 sa na nábreží Dunaja v Štúrove / okres Nové Zámky/ konala slávnosť odhalenia busty Ľudovíta Štúra.

Slávnosť, ktorej usporiadateľom bola Matica slovenská sa začala štátnou hymnou SR. Po nej si účastníci podujatia vypočuli báseň Viliama Hornačeka „Orlom tatranským".

Ľudovít Štúr je nadčasová autorita slovenských i slovanských dejín a Štúrovo, ako jediné mesto na Slovensku nesie už viac ako 70 rokov jeho meno.

Na podujatí, ktorého organizátorom bola Matica slovanská sa zúčastnili hostia: Eugen Szabo primátor Štúrova, bývalý prezident SR Ivan Gašparovič, prvý tajomník a kultúrny atašé ruského veľvyslanectva s Slovensku Vladislav Kulikov, poslanci NR SR , 1.podpredseda Matice slovenskej Marian Hanuska, 2. podpredseda Matice slovenskej Marek Nemec, správca MS Maroš Smolec, predseda dozorného výboru MS Štefan Martinkovič, zástupca starostky Uhrovca a mnohí ďalší .

Účastníkom slávnosti bol prečítaný aj pozdravný list z Maďarska z pera pani Kárpáty Štúr Judit . Pani Kárpáty Štúr Judit má dnes 90 rokov . Jej starý otec bol bratom Ľudovíta Štúra :" Dovoľte mi pozdraviť vaše slávnostné zhromaždenie pri príležitosti odhalenia pamätníka Ľudovíta Štúra v Štúrove. Som doktorka Kárpatyné Štúr Judit. A môj starý otec bol bratom Ľudovíta Štúra. Mal rád slovenčinu, slovom a písmom ju ovládal. Žijem v Budapešti, mám 90 rokov. Donedávna som sa ešte zúčastňovala pamätných stretnutí Ľudovíta Štúra, ale v túto dobu mi môj zdravotný stav nedovolí prísť do Štúrova. Kladný vzťah a lásku k slovenčine, Slovensku vštepoval náš starý otec aj nám a s obľubou si zaspievame krásne slovenské pesničky. Napĺňa ma nesmiernou radosťou, že ste pri takejto významnej spoločenskej udalosti spomenuli si na mňa, žijúcaho rodinného príslušníka Ľudovíta Velislava Štúra. Želám vám veľa úspechov pri uctievaní si významných osobností dejín, aby sa dlho zachoval odkaz Ľudovíta Štúra. Budapešt, 10.5.2019, pani Kárpáty Štúr Judit."

Na podujatí odznelo viacero slávnostných príhovorov z úst predstaviteľov Matice slovenskej, Metského úradu v Štúrove, zástupcu starostky Uhrovca . Slávnostnú atmosféru podujatia umocňovali vystúpenia ľudových súborov.

 

 

 

 

Súvisiace články

12.02.2017 12:15

Vrátili sa nadšení, obohatení o novú skúsenosť

Kto? Študenti Obchodnej akadémie v Šuranoch Odkiaľ? Zo súťaže JA Social innovation Camp
20.01.2016 06:00

Modrá Tilgnerka pokračuje.

Projekt, ktorý podporuje ochranu životného prostredia a na ktorom sme pracovali posledné obdobie u nás stále nekončí... Naopak, rozšírili sme ho do ďalších predmetov, ako je napríklad slovenský jazyk.