Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
04.04.2018 16:54

Cesta do Babylonu armád

Babylon armád – takýto názov nesie nová kniha Pavla Šteinera, archeológa a historika, vysokoškolského učiteľa,  narodeného v Nových Zámkoch, ktorý touto publikáciou zavŕšil svoju niekoľko rokov trvajúcu bádateľskú činnosť.

Kniha, ktorá vyšla v januári 2018, vzbudila veľký záujem čitateľov rôznych vekových kategórií.

Predmetová komisia spoločensko vedných predmetov pôsobiacia pri OA Šurany  pozvala autora knihy na besedu.

Pavol Šteiner prijal pozvanie a dňa 4.apríla 2018 sa stretol v priestoroch Obchodnej akadémie Šurany so žiakmi 1. a 2. ročníka študijného odboru obchodná akadémia a so žiakmi 1.ročníka študijného odboru bilingválna obchodná akadémia.

Autor knihy priblížil žiakom Obchodnej akadémie v Šuranoch ciele svojho výskumu v súvislosti s regionálnymi dejinami obdobia 2. svetovej vojny. Žiaci sa dozvedeli, že autor dlho zvažoval názov knihy, ktorá v sebe nesie spomienku na všetkých, ktorí sa zúčastnili bojov počas druhej svetovej vojny na juhozápadnom Slovensku.  Bolo ich veľa, boli to vojaci ozbrojených síl šiestich štátov a počet národností, ku ktorým sa hlásili je ešte viac. A práve túto „metelicu" národov a národností, ktorí sa v mnohých prípadoch aj nedobrovoľne stretli tu, na našom území,  som sa snažil premietnuť do názvu knihy s podtitulom Boje medzi Ipľom a Hronom, zima 1944 - 45.

Toto ťažké obdobie, ktoré zasiahlo rodiny takmer každého, kto žije a žil na území juhozápadného Slovenska, doteraz nikto komplexne nespracoval. Bolo potrebné doplniť medzeru v dejinách, pretože toto „územie nikoho"si žiada priam osobitú pozornosť. V priebehu necelých piatich mesiacov na prelome rokov 1944 – 45 sa tu odohrali ťažké a krvavé boje s obrovskou stratou na životoch i na majetku. "

Pavol Šteiner ponúka čitateľom ucelený a doteraz chýbajúci pohľad na priebeh bojov v sektore sovietskej 7. gardovej armády na juhozápadnom Slovensku. Zmienky o bojoch v tomto priestore sa v minulosti objavovali iba marginálne, preto sa autor snažil zostaviť čo najplastickejší a najkomplexnejší obraz o situácii v kraji na dolných tokoch Ipľa, Hrona, Nitry a Váhu v uvedenom období tak ako ju prežili vojaci všetkých zúčastnených armád i domáce obyvateľstvo.

Prezentácia, ktorú si pre žiakov OA Šurany Pavol Šteiner pripravil, priblížila žiakom aj život mladých ľudí v období 2. svetovej vojny, v rôznych sférach...či už v priamych bojoch, a či v radoch civilného obyvateľstva.

Žiaci sa dozvedeli aj o najväčších bitkách v regióne, o armádach rôznych krajín, ktoré tu bojovali. Spoznali aj najvýznamnejšie pamätníky na udalosti 2. svetovej vojny.

Po besede odchádzali obohatení o nové vedomosti, ktoré im pomôžu pochopiť historické súvislosti danej doby.

Súvisiace články

21.07.2020 16:08

Múzeum colníctva a finančnej správy

Múzeum colníctva a finančnej správy sídli v historickej klasicistickej budove bývalej mýtnice(Kendeffyho dom) na Istrijskej 49 v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves. Ide o vysunutú expozíciu Mýtneho domčeka umiestnen...