Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
29.11.2017 22:31

Chcete sa stať Školou eTwinning?

Aktívne školy participujúce v projekte eTwinning majú možnosť požiadať o udelenie certifikátu Škola eTwinning.

Aktívne školy participujúce v projekte eTwinning majú možnosť od novembra 2017 požiadať o udelenie certifikátu Škola eTwinning. Tento certifikát sa udeľuje aktívnym školám za účelom poskytnúť uznanie za prácu učiteľom i žiakom realizovanú na školskej úrovni v práci na projektoch eTwinning v Európe. Zásadou je, že program eTwinning chce poskytnúť uznanie a ohodnotiť zapájanie sa, angažovanosť a odhodlanie tímov učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl, vrátane vedenia škôl v rámci tej istej školy. Misiou programu eTwinning je nielen prispievať k profesionálnemu rozvoju jednotlivých učiteľov zapojených do tohto programu, ale i robiť školu ako celok inovatívnejšou z hľadiska jej učebných a vzdelávacích postupov bez ohľadu na jej východiskovú pozíciu.

Prečo by ste sa o tento certifikát mali uchádzať?

 • Aby ste pre vašu školu zabezpečili európsku účasť a väčšie zviditeľnenie na miestnej, regionálnej a národnej úrovni,
 • Aby ste získali uznanie za prácu, ktorú u vás v škole vykonali všetci zamestnanci zapojení do činností súvisiacich s programom eTwinning,
 • Aby ste ovplyvnili politiky: vaša škola sa stane vzorom pre iné školy a pre regionálne a národné úrady

Ste pripravení?

 • Je vaša škola 2 roky zaregistrovaná na platforme eTwinning?
 • Je váš riaditeľ alebo niekto vo vedení školy zaregistrovaný na platforme eTwinning?
 • Sú aspoň dvaja učitelia u vás v škole zaregistrovaní na platforme eTwinning?
 • Zapojili ste sa tento rok do realizácie aspoň jedného európskeho projektu, ktorému bol udelený Národný certifikát kvality?
 • Ak ste odpovedali kladne na všetky tieto otázky, ste oprávnení uchádzať sa o tento ceritfikát! Ak nie, stále máte niekoľko mesiacov na to, aby ste podnikli potrebné kroky mať nárok  stať sa školou eTwinning.

   

  Súvisiace články

  11.12.2016 14:15

  Sebahodnotenie škôl – jedna z foriem zlepšenia kvality škôl

  Po zverejnení posledných výsledkov medzinárodných testovaní vo vybraných oblastiach vzdelávania sa opäť celá spoločnosť na Slovensku chytila za hlavu a zaplakala. Tí čo v školách pracujú, poznajú denno-dennú realitu a vidia ju ...
  30.01.2016 22:30

  List pánu premiérovi

  Vážený pán premiér. Som učiteľkou na ZUŠ v malom meste. Ako rodená bratislavčanka, po skončení vysokej školy a prvých rokoch môjho pôsobenia v tanečnej oblasti v Bratislave som si našla miesto v Trnave. Už vtedy som sa v Brati...
  18.06.2017 06:45

  Spoznávali čaro ovčej vlny a prácu s ňou

  Prednosti ovčej vlny, ako aj jednu z techník jej spracovania, poznajú už aj žiaci Základnej školy na ulici Gábora Bethlena v Nových Zámkoch.