Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
29.11.2017 22:31

Chcete sa stať Školou eTwinning?

Aktívne školy participujúce v projekte eTwinning majú možnosť požiadať o udelenie certifikátu Škola eTwinning.

Aktívne školy participujúce v projekte eTwinning majú možnosť od novembra 2017 požiadať o udelenie certifikátu Škola eTwinning. Tento certifikát sa udeľuje aktívnym školám za účelom poskytnúť uznanie za prácu učiteľom i žiakom realizovanú na školskej úrovni v práci na projektoch eTwinning v Európe. Zásadou je, že program eTwinning chce poskytnúť uznanie a ohodnotiť zapájanie sa, angažovanosť a odhodlanie tímov učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl, vrátane vedenia škôl v rámci tej istej školy. Misiou programu eTwinning je nielen prispievať k profesionálnemu rozvoju jednotlivých učiteľov zapojených do tohto programu, ale i robiť školu ako celok inovatívnejšou z hľadiska jej učebných a vzdelávacích postupov bez ohľadu na jej východiskovú pozíciu.

Prečo by ste sa o tento certifikát mali uchádzať?

 • Aby ste pre vašu školu zabezpečili európsku účasť a väčšie zviditeľnenie na miestnej, regionálnej a národnej úrovni,
 • Aby ste získali uznanie za prácu, ktorú u vás v škole vykonali všetci zamestnanci zapojení do činností súvisiacich s programom eTwinning,
 • Aby ste ovplyvnili politiky: vaša škola sa stane vzorom pre iné školy a pre regionálne a národné úrady

Ste pripravení?

 • Je vaša škola 2 roky zaregistrovaná na platforme eTwinning?
 • Je váš riaditeľ alebo niekto vo vedení školy zaregistrovaný na platforme eTwinning?
 • Sú aspoň dvaja učitelia u vás v škole zaregistrovaní na platforme eTwinning?
 • Zapojili ste sa tento rok do realizácie aspoň jedného európskeho projektu, ktorému bol udelený Národný certifikát kvality?
 • Ak ste odpovedali kladne na všetky tieto otázky, ste oprávnení uchádzať sa o tento ceritfikát! Ak nie, stále máte niekoľko mesiacov na to, aby ste podnikli potrebné kroky mať nárok  stať sa školou eTwinning.

   

  Súvisiace články

  20.02.2017 10:30

  IX. ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou v hre pre zobcové flauty „Zahraj že nám píšťalôčka“ bude v N...

  Mesto Nové Zámky, Združenie pre vzdelávanie pre deti, mládeže a dospelých v spolupráci so spoluorganizátormi : Základná umelecká škola Nové Zámky, Novovital Nové Zámky , s podporou Fondu na podporu umenia zorganizujú IX. roč...
  20.02.2016 23:30

  Kde (za)ostali ZUŠ-ky 2?

  Od polovice februára opäť štartuje séria vzdelávacích seminárov pre učiteľov. Dúfam, že sa dostane aj na učiteľov ZUŠ.