Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
29.11.2017 22:31

Chcete sa stať Školou eTwinning?

Aktívne školy participujúce v projekte eTwinning majú možnosť požiadať o udelenie certifikátu Škola eTwinning.

Aktívne školy participujúce v projekte eTwinning majú možnosť od novembra 2017 požiadať o udelenie certifikátu Škola eTwinning. Tento certifikát sa udeľuje aktívnym školám za účelom poskytnúť uznanie za prácu učiteľom i žiakom realizovanú na školskej úrovni v práci na projektoch eTwinning v Európe. Zásadou je, že program eTwinning chce poskytnúť uznanie a ohodnotiť zapájanie sa, angažovanosť a odhodlanie tímov učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl, vrátane vedenia škôl v rámci tej istej školy. Misiou programu eTwinning je nielen prispievať k profesionálnemu rozvoju jednotlivých učiteľov zapojených do tohto programu, ale i robiť školu ako celok inovatívnejšou z hľadiska jej učebných a vzdelávacích postupov bez ohľadu na jej východiskovú pozíciu.

Prečo by ste sa o tento certifikát mali uchádzať?

 • Aby ste pre vašu školu zabezpečili európsku účasť a väčšie zviditeľnenie na miestnej, regionálnej a národnej úrovni,
 • Aby ste získali uznanie za prácu, ktorú u vás v škole vykonali všetci zamestnanci zapojení do činností súvisiacich s programom eTwinning,
 • Aby ste ovplyvnili politiky: vaša škola sa stane vzorom pre iné školy a pre regionálne a národné úrady

Ste pripravení?

 • Je vaša škola 2 roky zaregistrovaná na platforme eTwinning?
 • Je váš riaditeľ alebo niekto vo vedení školy zaregistrovaný na platforme eTwinning?
 • Sú aspoň dvaja učitelia u vás v škole zaregistrovaní na platforme eTwinning?
 • Zapojili ste sa tento rok do realizácie aspoň jedného európskeho projektu, ktorému bol udelený Národný certifikát kvality?
 • Ak ste odpovedali kladne na všetky tieto otázky, ste oprávnení uchádzať sa o tento ceritfikát! Ak nie, stále máte niekoľko mesiacov na to, aby ste podnikli potrebné kroky mať nárok  stať sa školou eTwinning.

   

  Súvisiace články

  18.02.2018 23:38

  4. VZDELÁVACIE stretnutie projektu KA2 Erasmus+ s názvom "BEST teachers, BESTudents" v Popove - Bulharsko ...

  4. Vzdelávacie stretnutie  projektu  Erasmus+ Spolupráca pre inováciu a výmenu dobrých skúsenosti s názvom "BEST teachers, BESTudents" sa konalo v dňoch 19. - 23 marca 2018 v Popove - Bulharsko. Ako partner projektu Slovensko z...
  09.10.2016 14:30

  Stretnutie s výchovnými poradcami

  Každý rok sa stretávajú riaditelia stredných škôl za okrúhlym stolom s výchovnými poradcami základných škôl, aby spolu diskutovali o možnostiach stredoškolského štúdia, nábore žiakov 9.ročníkov, spolupráci medzi základnými a st...