Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
06.01.2018 18:27

Daj Boh šťastia tejto zemi ...

"Daj Boh šťastia tejto zemi"  bola jednou z piesní , ktoré odzneli  na Novoročnom trojkráľovom  koncerte v Nových Zámkoch

Novozámocký Novoročný trojkráľový koncert má už 23 ročnú tradíciu. Dňa 6. januára sa stretli malí i veľkí v priestoroch Františkánskeho kostola, aby sa spoločne poklonili malému Ježiškovi a priniesli mu dary v podobe hudby, spevu. Na podujatí vystupovali koledníci, Novozámockí seniori, folklórne skupiny Mlynček, Zámčan, Píšťalôčka, Luxurians, Zlatý levík, sólisti Klaudia Takáčová, Ladislav Dráfi ml. a jeho žiaci Sabrina Reháková, Evan Erős, Alex Rehák, Jesica Plachá, žiaci Ladislava Dráfiho st.: Viktor Christov, Dékany Barbara, Ladislav Lanský. Účinkujúcich doprevádzala klavíri Ladislav Dráfi st.

Scenár, dramaturgia a réžia koncertu bola aj v tomto roku pod taktovkou Ladislava Dráfiho st.

Dovedna 50 účinkujúcich svojim vystúpením spríjemnilo vianočné obdobie, sprítomnili  prítomným biblické udalosti.

Úprimné slová vďaky v závere koncertu boli venované z úst konferencierky podujatia, Klaudie Takáčovej, všetkým účinkujúcim a v neposlednom rade umelcovi a pedagógovi, doktorovi Ladislavovi Dráfimu, ktorý už 23 rokov zorganizoval a pripravil s účinkujúcimi, tento prekrásny umelecký program „Novoročný trojkráľový koncert".


 

Súvisiace články

streda 21:04

Nedostatok kreativity

Kreativita je funkciou ľudského JA. Prináša životu a práci zmysel, je zdrojom hlbokého uspokojenia a pozitívneho sebahodnotenia. Kreativita je prirodzená vlastnosť človeka, ktorá sa da rozvíjať pokiaľ je menej vyvinutá a adept...
11.08.2018 09:55

Zážitky z múzejných expozícií v Bulharsku

Jednotlivé múzejné expozície sú zamerané na dokumentovanie významných javov materiálnej, duchovnej a umeleckej kultúry. Zväčša vystihujú regionálne a lokálne špecifiká oblastí Bulharska. Predstavujeme vám dve významné vedecko-...