Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
06.01.2018 18:27

Daj Boh šťastia tejto zemi ...

"Daj Boh šťastia tejto zemi"  bola jednou z piesní , ktoré odzneli  na Novoročnom trojkráľovom  koncerte v Nových Zámkoch

Novozámocký Novoročný trojkráľový koncert má už 23 ročnú tradíciu. Dňa 6. januára sa stretli malí i veľkí v priestoroch Františkánskeho kostola, aby sa spoločne poklonili malému Ježiškovi a priniesli mu dary v podobe hudby, spevu. Na podujatí vystupovali koledníci, Novozámockí seniori, folklórne skupiny Mlynček, Zámčan, Píšťalôčka, Luxurians, Zlatý levík, sólisti Klaudia Takáčová, Ladislav Dráfi ml. a jeho žiaci Sabrina Reháková, Evan Erős, Alex Rehák, Jesica Plachá, žiaci Ladislava Dráfiho st.: Viktor Christov, Dékany Barbara, Ladislav Lanský. Účinkujúcich doprevádzala klavíri Ladislav Dráfi st.

Scenár, dramaturgia a réžia koncertu bola aj v tomto roku pod taktovkou Ladislava Dráfiho st.

Dovedna 50 účinkujúcich svojim vystúpením spríjemnilo vianočné obdobie, sprítomnili  prítomným biblické udalosti.

Úprimné slová vďaky v závere koncertu boli venované z úst konferencierky podujatia, Klaudie Takáčovej, všetkým účinkujúcim a v neposlednom rade umelcovi a pedagógovi, doktorovi Ladislavovi Dráfimu, ktorý už 23 rokov zorganizoval a pripravil s účinkujúcimi, tento prekrásny umelecký program „Novoročný trojkráľový koncert".


 

Súvisiace články

28.02.2016 11:30

Niekoľko slov neučiteľom

Práve v tomto čase sa objavujú rôzne názory na učiteľské povolanie. Verejnosť môže mať skreslené predstavy o práci učiteľa. Kameňom úrazu často býva jeho pracovný čas......
12.08.2015 13:45

Školské pomôcky

Už sme mali v schránke niekoľko letákov propagujúcich, kde všade môžem lacnejšie kúpiť zošity, pravítka, tašky, desiatníky...
14.05.2015 01:39

Spustili sme nový BLOG

Vytvárame priestor pre vás, vaše názory, myšlienky a postrehy...