Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
27.10.2017 13:10

Dejiny reformácie približuje výstava Múzea Jána Thaina

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch pripravilo opäť zaujímavú a hodnotnú výstavu: „REFORMÁCIA V NOVOZÁMOCKOM OKRESE“, ktorej vernisáž sa konala dňa 26.októbra 2017.

„ V poslednej štvrtine16.storočia reformovaní veriaci kalvínskeho vyznania v Nových Zámkoch postavili svoj kostol a školu.
Škola reformovanej cirkvi, ktorá bola zároveň prvou školou v Nových Zámkoch, bola školou zodpovedajúcou dnešným stredným školám, Na základe rozhodnutia synody v Seliciach z roku 1619 sa v nej „mala vyučovať rétorika a logika , v nedeľu vysvetľovať krátka teológia." Škola sa stala duchovným centrom mladých z okolitých reformovaných cirkevných zborov. Manželka Juraja I. Rákociho, Zuzana Lóranfiová , neraz posielala svoje dary pre školu .

Počas osmanskej nadvlády škola fungovala ako knižnica , a na rozdiel od kostola reformovanej cirkvi prežila aj oslobodzovacie boje o Nové Zámky spod tureckého jarma. Budova niekdajšej „ alma mater" sa stala obeťou bombardovania mesta až v roku 1945, keď v nej sídlila mestská rada. …". - túto i mnohé iné zaujímavé poznatky z dejín reformovanej cirkvi sa dozvedáme pri čítaní banerov na výstave. Návštevník výstavy umocní svoje vedomosti aj prehliadkou historických artefaktov, fotografií, kroník, výpisov z matriky a i.

Slávnostné otvorenie výstavy sa konalo dňa 26. októbra vo výstavných priestoroch Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch. Po slávnostnom prejave riaditeľky múzea Heleny Gudmonovej ,priblížila výstavu a jej prípravu kurátorka výstavy Zsuzsanna Varga.. Súčasťou vernisáže bol hodnotný kultúrny program.


Výstava bude návštevníkom sprístupnená od 27. októbra 2017 do 1. februára 2018.

Text a foto: Helena Rusnáková

Súvisiace články

04.12.2020 10:14

Učitelia, zapojte sa do veľkého prieskumu o environmentálnej výchove na slovenských školách

Environmentálnej výchove často pripisujeme kľúčovú úlohu pre zlepšenie nášho vzťahu so životným prostredím. Viacerí veria, že práve ona má byť kľúčom pre výchovu environemntálne zodpovedných ľudí a že nám pomôže vysporiadať sa ...