Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
27.10.2017 13:10

Dejiny reformácie približuje výstava Múzea Jána Thaina

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch pripravilo opäť zaujímavú a hodnotnú výstavu: „REFORMÁCIA V NOVOZÁMOCKOM OKRESE“, ktorej vernisáž sa konala dňa 26.októbra 2017.

„ V poslednej štvrtine16.storočia reformovaní veriaci kalvínskeho vyznania v Nových Zámkoch postavili svoj kostol a školu.
Škola reformovanej cirkvi, ktorá bola zároveň prvou školou v Nových Zámkoch, bola školou zodpovedajúcou dnešným stredným školám, Na základe rozhodnutia synody v Seliciach z roku 1619 sa v nej „mala vyučovať rétorika a logika , v nedeľu vysvetľovať krátka teológia." Škola sa stala duchovným centrom mladých z okolitých reformovaných cirkevných zborov. Manželka Juraja I. Rákociho, Zuzana Lóranfiová , neraz posielala svoje dary pre školu .

Počas osmanskej nadvlády škola fungovala ako knižnica , a na rozdiel od kostola reformovanej cirkvi prežila aj oslobodzovacie boje o Nové Zámky spod tureckého jarma. Budova niekdajšej „ alma mater" sa stala obeťou bombardovania mesta až v roku 1945, keď v nej sídlila mestská rada. …". - túto i mnohé iné zaujímavé poznatky z dejín reformovanej cirkvi sa dozvedáme pri čítaní banerov na výstave. Návštevník výstavy umocní svoje vedomosti aj prehliadkou historických artefaktov, fotografií, kroník, výpisov z matriky a i.

Slávnostné otvorenie výstavy sa konalo dňa 26. októbra vo výstavných priestoroch Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch. Po slávnostnom prejave riaditeľky múzea Heleny Gudmonovej ,priblížila výstavu a jej prípravu kurátorka výstavy Zsuzsanna Varga.. Súčasťou vernisáže bol hodnotný kultúrny program.


Výstava bude návštevníkom sprístupnená od 27. októbra 2017 do 1. februára 2018.

Text a foto: Helena Rusnáková

Súvisiace články

07.10.2017 13:45

Stalo sa pred 105 rokmi

Písomné historické pramene, kam patria aj noviny a časopisy, majú pre nás vysokú hodnotu, pretože nám sprístupňujú informácie minulosti,ktoré sú zaujímavé pre žiakov, študentov i dospelú generáciu a neraz vypĺňajú prázdne miest...
19.03.2016 15:15

Keď školu podporuje podnik

Spolupráca skalických strojárov s podnikom INA SKALICA spol. s r.o. je známa už aj za hranicami regiónu. Vzorová spolupráca podniku a SOŠ strojníckej v Skalici priniesla niekoľko úspechov, vďaka ktorým sa partneri v odbornom vz...