Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
27.10.2017 13:10

Dejiny reformácie približuje výstava Múzea Jána Thaina

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch pripravilo opäť zaujímavú a hodnotnú výstavu: „REFORMÁCIA V NOVOZÁMOCKOM OKRESE“, ktorej vernisáž sa konala dňa 26.októbra 2017.

„ V poslednej štvrtine16.storočia reformovaní veriaci kalvínskeho vyznania v Nových Zámkoch postavili svoj kostol a školu.
Škola reformovanej cirkvi, ktorá bola zároveň prvou školou v Nových Zámkoch, bola školou zodpovedajúcou dnešným stredným školám, Na základe rozhodnutia synody v Seliciach z roku 1619 sa v nej „mala vyučovať rétorika a logika , v nedeľu vysvetľovať krátka teológia." Škola sa stala duchovným centrom mladých z okolitých reformovaných cirkevných zborov. Manželka Juraja I. Rákociho, Zuzana Lóranfiová , neraz posielala svoje dary pre školu .

Počas osmanskej nadvlády škola fungovala ako knižnica , a na rozdiel od kostola reformovanej cirkvi prežila aj oslobodzovacie boje o Nové Zámky spod tureckého jarma. Budova niekdajšej „ alma mater" sa stala obeťou bombardovania mesta až v roku 1945, keď v nej sídlila mestská rada. …". - túto i mnohé iné zaujímavé poznatky z dejín reformovanej cirkvi sa dozvedáme pri čítaní banerov na výstave. Návštevník výstavy umocní svoje vedomosti aj prehliadkou historických artefaktov, fotografií, kroník, výpisov z matriky a i.

Slávnostné otvorenie výstavy sa konalo dňa 26. októbra vo výstavných priestoroch Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch. Po slávnostnom prejave riaditeľky múzea Heleny Gudmonovej ,priblížila výstavu a jej prípravu kurátorka výstavy Zsuzsanna Varga.. Súčasťou vernisáže bol hodnotný kultúrny program.


Výstava bude návštevníkom sprístupnená od 27. októbra 2017 do 1. februára 2018.

Text a foto: Helena Rusnáková

Súvisiace články

11.06.2017 11:15

Mikuláš Dohnány zomrel pred 165 rokmi

Mikuláš Dohnány (tiež Dohnáni, pseudonym Mikuláš z Považia), patril kvýznamným osobnostiam 19.storočia . Do histórie sa zapísal ako slovenský básnik, redaktor, polyglot, historik, účastník dobrovoľníckych výprav, ….
28.03.2019 20:01

Študentské roky Ernesta Zmetáka

Aktuálna výstava Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch je venovaná študentským rokom Ernesta Zmetáka. Slávnostné otvorenie výstavy Študentské roky Ernesta Zmetáka sa uskutočnilo dňa 28. marca 2019.