Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
08.10.2017 14:30

Deň otvorených dverí u zamestnávateľa

Zamestnávatelia, ktorí sú zapojení do systému duálneho vzdelávania so strednými odbornými školami, začali s náborom žiakov do 1.ročníka pre budúci školský rok. Cieľom je ukázať žiakom a ich rodičom reálne podmienky vzdelávania v rámci praktického vyučovania.

Školiace a vzdelávacie centrá zamestnávateľov otvárajú svoje brány pre žiakov základných škôl a ich rodičov. Počas odborného výkladu inštruktorov a majstrov odborného výcviku sa návštevníci oboznamujú s technológiami, učebnými pomôckami, s víziou rozvoja duálneho vzdelávania v spolupráci so strednými školami a študijným programom duálneho vzdelávania. Počas prehliadky závodov a prevádzok majú možnosť žiaci základných škôl získať reálny obraz o pracovných podmienkach prevádzok a výroby. Informácie o možnostiach štúdia poskytujú návštevníkom aj žiaci stredných škôl, ktorí sú zapojení do systéme duálneho vzdelávania a odborný výcvik absolvujú vo výrobných priestoroch zamestnávateľov. Stredoškoláci informujú deviatakov, ako to v skutočnosti funguje na pracoviskách zamestnávateľa v rámci odbornej prípravy pre budúce povolanie.

Lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť

Mylné informácie a skreslený pohľad na systém duálneho vzdelávania môžu ovplyvniť žiaka pri výbere strednej školy a budúceho povolania. Je potrebné, aby zamestnávatelia aktívne spolupracovali so strednými školami a dali verejnosti možnosť oboznámiť sa s podmienkami výchovno-vzdelávacieho procesu a odbornej prípravy. Žiakom nestačí ukázať len školu a odborné učebne. Priestory zamestnávateľov ponúkajú žiakom ukážky rôznych technológií, technické vybavenie, pracoviská, na ktorých si môžu vyskúšať rôzne technologické postupy, robotizované pracoviská a možnosť odísť s výrobkom, ktorý si žiak vyrobí počas názornej výrobnej prezentácie. Zamestnávatelia organizujú súťaže pre žiakov, ktorých cieľom je ukázať zručnosti. To všetko môže žiaka presvedčiť pri výbere budúcej profesie a jeho budúceho zamestnávateľa.

Prečo duálne vzdelávanie?

Mnohí už pochopili, že duálne vzdelávanie je cesta k lepšiemu uplatneniu absolventov, ktorých majú stredné odborné školy vychovávať pre zamestnávateľov a nie pre úrady práce. Systém duálneho vzdelávania nám umožňuje  zatraktívniť odborné vzdelávanie a dáva možnosť mladým ľuďom uplatniť sa na trhu práce. Prečo nevyužiť možnosť byť zamestnaný po ukončení stredoškolského štúdia?

Súvisiace články

20.02.2017 16:00

Klub riaditeľov spoločnej školy – spoločne cestou spolupráce

V posledných týždňoch začal do povedomia učiteľskej verejnosti intenzívne prenikať nový subjekt – Klub riaditeľov spoločnej školy (KRSŠ). O jeho činnosti sa dozvedáme aj z rozhovoru pani RNDr.Heleny Vicenovej s predsedom KRSŠ...
16.04.2016 13:30

Skalickí strojári úspešní v športových aktivitách

Skalický región je známy nielen dobrým vínom, trdelníkom a strojárskou výrobou. Keď tam mladí rozmýšľajú nad tým, akú strednú školu si vybrať, váhajú nad „strojarinou“. Často si myslia, že skalickí strojári z SOŠ strojníckej v...
04.11.2015 09:45

Občiankári.sk

Dovoľujem si Vám predstaviť stránky internetovej komunity nielen pre učiteľov a žiakov/študentov jedného z najpodceňovanejších a zároveň najdôležitejších predmetov v našom vzdelávacom systéme – občianskej náuky.