Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
08.10.2017 14:30

Deň otvorených dverí u zamestnávateľa

Zamestnávatelia, ktorí sú zapojení do systému duálneho vzdelávania so strednými odbornými školami, začali s náborom žiakov do 1.ročníka pre budúci školský rok. Cieľom je ukázať žiakom a ich rodičom reálne podmienky vzdelávania v rámci praktického vyučovania.

Školiace a vzdelávacie centrá zamestnávateľov otvárajú svoje brány pre žiakov základných škôl a ich rodičov. Počas odborného výkladu inštruktorov a majstrov odborného výcviku sa návštevníci oboznamujú s technológiami, učebnými pomôckami, s víziou rozvoja duálneho vzdelávania v spolupráci so strednými školami a študijným programom duálneho vzdelávania. Počas prehliadky závodov a prevádzok majú možnosť žiaci základných škôl získať reálny obraz o pracovných podmienkach prevádzok a výroby. Informácie o možnostiach štúdia poskytujú návštevníkom aj žiaci stredných škôl, ktorí sú zapojení do systéme duálneho vzdelávania a odborný výcvik absolvujú vo výrobných priestoroch zamestnávateľov. Stredoškoláci informujú deviatakov, ako to v skutočnosti funguje na pracoviskách zamestnávateľa v rámci odbornej prípravy pre budúce povolanie.

Lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť

Mylné informácie a skreslený pohľad na systém duálneho vzdelávania môžu ovplyvniť žiaka pri výbere strednej školy a budúceho povolania. Je potrebné, aby zamestnávatelia aktívne spolupracovali so strednými školami a dali verejnosti možnosť oboznámiť sa s podmienkami výchovno-vzdelávacieho procesu a odbornej prípravy. Žiakom nestačí ukázať len školu a odborné učebne. Priestory zamestnávateľov ponúkajú žiakom ukážky rôznych technológií, technické vybavenie, pracoviská, na ktorých si môžu vyskúšať rôzne technologické postupy, robotizované pracoviská a možnosť odísť s výrobkom, ktorý si žiak vyrobí počas názornej výrobnej prezentácie. Zamestnávatelia organizujú súťaže pre žiakov, ktorých cieľom je ukázať zručnosti. To všetko môže žiaka presvedčiť pri výbere budúcej profesie a jeho budúceho zamestnávateľa.

Prečo duálne vzdelávanie?

Mnohí už pochopili, že duálne vzdelávanie je cesta k lepšiemu uplatneniu absolventov, ktorých majú stredné odborné školy vychovávať pre zamestnávateľov a nie pre úrady práce. Systém duálneho vzdelávania nám umožňuje  zatraktívniť odborné vzdelávanie a dáva možnosť mladým ľuďom uplatniť sa na trhu práce. Prečo nevyužiť možnosť byť zamestnaný po ukončení stredoškolského štúdia?

Súvisiace články

21.06.2017 19:00

Ukázali zručnosť, silu, vytrvalosť....

Kto? Žiaci Obchodnej akadémie Šurany . Kde? Na Olympijských hrách OA Šurany.
22.02.2017 14:00

Ako motivovať žiakov vo vyučovacom procese

Vzbudiť u žiakov záujem o učenie a vyučovací predmet je niekedy veľmi náročné, hlavne ak chceme motivovať žiakov na vyučovacích predmetoch, o ktoré neprejavujú záujem a v ktorých dosahujú slabé výsledky.
01.02.2017 18:30

Patríme k vám

"Patríme k vám" je názov ďalšieho úspešného projektu Základnej školy G.Bethlena v Nových Zámkoch. Projekt je podporovaný a financovaný Nadáciou Volkswagen Slovakia sumou 3 400 eur.