Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
01.10.2018 14:31

Deň otvorených dverí v Školiacom centre Schaeffler Skalica spol. s r.o.

V sobotu 29.9.2018 si mohli žiaci spolu so svojimi rodičmi prezrieť priestory Školiaceho centra Schaeffler Skalica, ktoré slúži na duálne vzdelávanie žiakov SOŠ strojníckej Skalica a na interné vzdelávanie zamestnancov podniku. Skalickí strojári odštartovali nábor žiakov pre nasledujúci školský rok 2019/2020.

Majstri odbornej výchovy, inštruktori podniku spolu so žiakmi prezentovali systém duálneho vzdelávania v študijných odboroch mechanik nastavovač a mechanik-mechatronik, v ktorých sa vzdelávajú žiaci SOŠ strojníckej Skalica v spolupráci s najväčším zamestnávateľom v regióne. Pri prehliadke odborných učební, dielní v Školiacom centre Schaeffler Skalica a následne pri prehliadke výrobných segmentov mohli žiaci a rodičia získať reálny obraz o podmienkach odbornej prípravy žiakov priamo u zamestnávateľa.

Žiaci základných škôl majú každoročne problém pri rozhodovaní, kam na strednú školu po ukončení 9.ročníka. Preto je dôležité, aby získali reálny obraz o podmienkach štúdia na strednej škole. Deň otvorených dverí u zamestnávateľa môže byť odrazovým mostíkom, kam sa vybrať a aký študijný alebo učebný odbor si zvoliť. Priamy kontakt so zamestnávateľom môže pomôcť pri tom, ako sa správne rozhodnúť.

Mgr.,Ing.Záluby Miroslav, Školiace centrum Schaeffler Skalica, spol. s r.o.

Zdroj foto: Schaeffler Skalica, spol. s r.o.

Súvisiace články

16.04.2016 13:30

Skalickí strojári úspešní v športových aktivitách

Skalický región je známy nielen dobrým vínom, trdelníkom a strojárskou výrobou. Keď tam mladí rozmýšľajú nad tým, akú strednú školu si vybrať, váhajú nad „strojarinou“. Často si myslia, že skalickí strojári z SOŠ strojníckej v...
31.10.2018 22:48

Dráma slobody ako téma konferencie

Mesto Trnava „ slovenský Rím“ si tento rok pripomenulo 780. výročie udelenia slobodných kráľovských výsad (1238). Na spomínaný výnimočný historický medzník poukázali aj organizátori vedeckého podujatia. Dňa 25. 10. 2018 sa n...