Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
01.10.2018 14:31

Deň otvorených dverí v Školiacom centre Schaeffler Skalica spol. s r.o.

V sobotu 29.9.2018 si mohli žiaci spolu so svojimi rodičmi prezrieť priestory Školiaceho centra Schaeffler Skalica, ktoré slúži na duálne vzdelávanie žiakov SOŠ strojníckej Skalica a na interné vzdelávanie zamestnancov podniku. Skalickí strojári odštartovali nábor žiakov pre nasledujúci školský rok 2019/2020.

Majstri odbornej výchovy, inštruktori podniku spolu so žiakmi prezentovali systém duálneho vzdelávania v študijných odboroch mechanik nastavovač a mechanik-mechatronik, v ktorých sa vzdelávajú žiaci SOŠ strojníckej Skalica v spolupráci s najväčším zamestnávateľom v regióne. Pri prehliadke odborných učební, dielní v Školiacom centre Schaeffler Skalica a následne pri prehliadke výrobných segmentov mohli žiaci a rodičia získať reálny obraz o podmienkach odbornej prípravy žiakov priamo u zamestnávateľa.

Žiaci základných škôl majú každoročne problém pri rozhodovaní, kam na strednú školu po ukončení 9.ročníka. Preto je dôležité, aby získali reálny obraz o podmienkach štúdia na strednej škole. Deň otvorených dverí u zamestnávateľa môže byť odrazovým mostíkom, kam sa vybrať a aký študijný alebo učebný odbor si zvoliť. Priamy kontakt so zamestnávateľom môže pomôcť pri tom, ako sa správne rozhodnúť.

Mgr.,Ing.Záluby Miroslav, Školiace centrum Schaeffler Skalica, spol. s r.o.

Zdroj foto: Schaeffler Skalica, spol. s r.o.

Súvisiace články

05.02.2018 10:28

Poďme spolu začať zmenu!

Amnesty International Slovensko spúšťa nový vzdelávací projekt Start the Change!, ktorý sa zameriava na zavádzanie inovatívnych vyučovacích metód a tém týkajúcich sa cieľov trvalo udržateľného rozvoja do vyučovania na školách.
21.01.2017 10:30

Čo potrebuje duálne vzdelávanie?

Kvalitného absolventa môže vychovať len kvalitný učiteľ a majster odbornej výchovy. Bez vzdelávania pedagogického personálu nebude možné dosiahnuť požadovanú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v škole v rámci teoretického v...
15.05.2018 22:05

Ste slon? Alebo jazdec?

Ak riešite zmeny. Ak Vami lomcujú emócie a racionálne uvažovanie. Kniha o ktorej sa zmieňujem je prioritne písaná pre manažérov. Ja som si v nej našla paralelu medzi prácou kouča s klientom.