Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
07.12.2019 16:34

Deň školy v Majcichove sa vydaril na jednotku

Pri príležitosti 149. výročia úmrtia spisovateľa a rímskokatolíckeho kňaza Jána Palárika ( 1822 - 1870), ktorý posledné roky svojho života strávil v Majcichove, sa dňa 6. decembra 2019 konala v obci Majcichov milá slávnosť – Deň školy, ktorý bol spojený so spomienkovou oslavou na život a dielo Jána Palárika .

 

Myšlienka organizovania Dňa školy vznikla v hlave pána Martina Bodisa, nového riaditeľa Základnej školy Jána Palárika v Majcichove.

 

Program Dňa školy sa začal slávnostnou sv. omšou vo farskom kostole, kde si prítomní: žiaci, učitelia, rodičia, obyvatelia Majcichova i hostia pripomenuli život a dielo Jána Palárika. Správca fary Peter Gula vo svojom príhovore pripomenul odkaz Palárika: Zjednocovať a pracovať pre budúcnosť národa.

 

Následne sa všetci presunuli na obecný cintorín, ku hrobu Jána Palárika, kde po kultúrnom programe žiakov ZŠ a slávnostných príhovoroch nasledoval akt kladenia vencov. Jána Palárika si kvetinovými darmi uctili domáci i rodáci z Rakovej.

Bohatý program Dňa školy pokračoval v Kultúrnom dome kultúrnym programom žiakov ľudovej školy umenia a príhovormi Tibora Mareka ,starostu obce Majcichov a riaditeľa ZŠ Martina Bodisa. Tu sa konal aj slávnostný akt podpisu Memoranda medzi Maticou slovenskou a ZŠ Majcichov .

Súčasťou Dňa školy boli aj prednášky, tvorivé dielne a návšteva Pamätnej izby Jána Palárika.

 

Keďže podujatie sa uskutočnilo v Deň sv. Mikuláša, Mikuláš neobišiel ani majcichovské deti, ktoré obdaril sladkosťami.

 

Vďaka riaditeľovi školy, Martinovi Bodisovi sa v obci Majcichov začala nová tradícia, ktorú s radosťou prijali deti i dospelí. Prvý Deň školy v Majcichove sa vydaril na jednotku.

Súvisiace články

19.05.2019 21:17

Vodárenské múzeum vás pozýva na prehliadku

Vodárenské múzeum je prevádzkované od roku 2006 Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou. Sídli na Devínskej ceste 1 v Bratislave Karlovej Vsi. Súčasťou múzejného objektu je historická funkcionalistická budova, Vodárenská komunit...
23.01.2017 18:45

Stredoškolské vzdelávanie bez rekvalifikačnej nadstavby

Študijné a učebné odbory je potrebné racionalizovať tak, aby absolventi po ukončení stredoškolského štúdia neboli odkázaní na rekvalifikačné kurzy. Konečne by sme sa mali vrátiť k plnohodnotnému stredoškolskému odbornému vzdelá...
11.06.2017 07:30

Keď sa nádej vytráca - pohľad školského psychológa na svet učiteľov a žiakov

Som školský psychológ po 40tke. Pracujem na strednej škole, no som v kontakte aj so základnými školami. Veľa diskutujem so žiakmi, učiteľmi. Snažím sa na školu pozerať ako na celok, v ktorom hra kľúčovú úlohu spolupráca vedenia...