Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
19.06.2016 16:00

Deviataci majú väčší záujem o duálne vzdelávanie v Skalici

Skalickí strojári zo Strednej odbornej školy strojníckej ukončia tento školský rok s prvými žiakmi 1.ročníka v systéme duálneho vzdelávania v 4-ročnom študijnom odbore mechanik nastavovač. Zatiaľ čo minulý rok otvorili jednu triedu „dualistov“, tento rok pri prijímaní žiakov bol záujem o systém duálneho vzdelávania vyšší. Od 1.septembra 2016 otvoria dve triedy.

Stredná odborná škola strojnícka v Skalici v spolupráci so strojárskym podnikom INA SKALICA spol. s r.o. plní plán rozvoja školy s cieľom spolupráce v rámci rozvoja stredného odborného vzdelávania podľa potrieb zamestnávateľa. Aj napriek poklesu počtu žiakov prijatých do 1.ročníka v školskom roku 2016/2017 sa podarilo urobiť nábor u deviatakov na otvorenie troch tried. Z toho dve v študijnom odbore mechanik nastavovač v systéme duálneho vzdelávania, jednu triedu učebných odborov obrábač kovov a mechanik opravár-stroje a zariadenia. Záujem žiakov o strojárske študijné a učebné odbory zďaleka nepokrýva požiadavky a potreby zamestnávateľov zo strojárskej výroby. Len požiadavka podniku INA SKALICA spol. s r.o. je 120 absolventov ročne. Tento rok maturovalo na SOŠ strojníckej v Skalici len 50 maturantov. Je to veľký rozdiel medzi potrebou podniku a možnosťami školy vychovať budúcich strojárov.

Výhody v systéme duálneho vzdelávania majú presvedčiť žiakov a ich rodičov, že je to najlepšia cesta, ako sa uplatniť po úspešnom ukončení štúdia. Škola vstúpila do systému duálneho vzdelávania v tom študijnom odbore, ktorý je najžiadanejší zo strany strojárskych podnikov. Podnikové štipendium, materiálne zabezpečenie a príspevok na stravu si rodičia a žiaci chvália. Okrem toho sa počas praktického vyučovania vzdelávajú v priestoroch zmodernizovaného školiaceho strediska v podniku pod dohľadom majstrov odborného výcviku, ktorí sú zamestnancami školy a inštruktorov podniku.

Aj napriek výhodám, ktoré sa žiakom naskytli v systéme duálneho vzdelávania, sú strojárske profesie stále nepopulárne u deviatakov. Žiaci a ich rodičia by si mali uvedomiť, že rýchlo sa rozvíjajúci strojársky a automobilový priemysel na Slovensku bude potrebovať viac a viac kvalifikovanej pracovnej sily, odborníkov v strojárskych profesiách a budúcu generáciu strojárov. Preto by si mali vybrať povolanie s garanciou okamžitého uplatnenia na trhu práce a možnosťou ďalšieho kariérneho rastu.