Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Danica Gregorová
29.11.2015 17:15

Dlhý čas čakania...

Dlhý čas čakania ...?! /dokedy?/

Dlhý čas čakania ...?! /dokedy?/

 

Po tridsiatich rokoch za katedrou by som sa chcela vyjadriť ku školskej tematike a momentálnej situácii v súčasnom školstve. Práca druhého človeka sa nám vždy zdá ľahšia ,ako tá ,čo robíme, navyše nik nemôže byť odborník a hodnotiť profesiu učiteľa, keď za katedrou nestál ani jednu vyučovaciu hodinu. Odborníci na školstvo sú teda naozaj len pedagógovia a oni najlepšie vedia, čo všetko znamená prežiť pracovný deň v škole. Táto práca je videná a nevidená.

Rukami pedagóga prejde denne okolo 150 žiakov s rôznymi povahami, názormi a schopnosťami, teda celkové pracovné prostredie je určite značne náročné na psychiku a nervy. Práca za katedrou je len jedna časť, druhá časť je práca nevidená v podobe práce ,ktorú nevidí verejnosť.

Napríklad opravy písomiek, prípravy, plány, projekty, rôzne aktivity, mimoškolské činnosti ,školenia, vzdelávania a podobne.

Po takejto psychickej náročnej práci je nevyhnutné voľno, ktoré je pre túto špecifickú prácu Zákonníkom práce dané ako necelých osem týždňov dovolenky ,nie prázdnin, ako to chápu mnohí, ktorí v školstve nepracujú. Z toho po skončení školského roka treba urobiť veľa činností a tak isto začiatok školského roka každý pracovník si musí nahradiť voľné dní počas kalendárneho roka, napríklad bezplatným suplovaním ,lekárskym vyšetrením ,či rôznymi činnosťami. Čiže nič nie je zadarmo, veď aj v iných profesiách sú dovolenky cez Vianoce, leto a iné sviatky.

Za môjho pôsobenia v škole prešlo mojimi rukami tisícky žiakov a dnes, keď sú to dospelí ľudia, môžem sto-percentne povedať, že na profesiu učiteľa išli žiaci morálni, čestní, múdri.

A ich pláca?

Polovičná s porovnateľnou prácou, kde sa vyžaduje päťročné vysokoškolské štúdium. Tento stav trvá desaťročia a je to pod ľudskú dôstojnosť. Veď podľa Listiny ľudských práv, každý človek má nárok na zaplatenú prácu adekvátnu vzdelaniu. Prečo teda pedagóg nedostane od prosperujúcej spoločnosti to ,čo mu patrí?

Doteraz bolo zvýšenie pár eur len tak dostačujúce na jednu večeru do reštaurácie. Je ponižujúce žobrať za niečo, čo mi právne patrí.

Škoda , že sa znevažuje táto práca, pretože je to povolanie hodné úcty, určite bude stále pilierom spoločnosti.

Ale mať vysokoškolský diplom a mať podpriemernú mzdu je naozaj neuveriteľné ,ale na Slovensku je to tak...

Súvisiace články

30.03.2018 08:50

Vzdelávajme pre potreby trhu práce

S výučným listom sa nestratíš, skôr uplatníš a nemusíš myslieť na to, že by si nenašiel zamestnanie. Ale aj učebný odbor treba vyberať podľa požiadaviek trhu práce. Existuje zoznam tzv. nedostatkových učebných odborov.