Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
15.01.2017 13:45

Dnes sme si pripomenuli 204.výročie úmrtia Antona Bernoláka

Anton Bernolák zomrel v Nových Zámkoch, kde prežil posledné roky svojho života . Bol pochovaný bez pocty, ktorú si zaslúžil, napriek tomu ostal v srdciach Novozámčanov.

Z histórie

 

Anton Bernolák zomrel 15. januára 1813 a bol pochovaný bez toho, že by o tom vedeli jeho najbližší spolupracovníci. V roku 1890, po zrušení cintorína, dal farár Ján Fabián pozostatky A. Bernoláka a ďalšieho farára a zakladateľa školy M. Flengera pochovať pri kaplnke sv. Trojice. (In.: Kočis, L.: Nové Zámky v minulosti a súčasnosti,1967 ).

Pri príležitosti 110. výročia úmrtia Antona Bernoláka Československá osvetová jednota odhalila na priečelí kaplnky pamätnú tabuľu na počesť A. Bernoláka. Táto udalosť je zaznamenaná aj v kronike prvej slovenskej ľudovej školy v Nových Zámkoch, ktorá bola otvorená v roku 1919:

„...slávnosť bola skvele zriadená, ale žiaľbohu špatné počasie pokazilo i ten najkrajší úmysel. Taký dážď sa lial od rána do poludnia, že ťažko bolo aj na ulicu vyjsť. Voda tiekla potokmi. Čo to malo znamenať? Snáď aj nebo nám chcelo ukázať svoju štedrosť pri oslávení jeho pamiatky? Slávnosti sa mali zúčastniť všetky školy okresu novozámockého počtom 65 s asi 3 000 žiakmi, ale pre zlé počasie prišli len z Paty a Tornoku a tunajšie novo-zámocké slovenské i maďarské školy. Slávnosť sa mala započať o pol desiatej, ale bola už skoro 11. hodina, keď sa sprievod pohol - vlastne kto ako chcel, ku kaplnke na Bernolákovom námestí, kde je on pochovaný. 

Slávnosť započala národnou hymnou, proslov povedal inšpektor Kurinský. Nasledovalo odhaľovanie pamätnej dosky, ktorá je z čistého mramoru v jednej stene kaplnky zamurovaná.“

 

Zo súčasnosti

Novozámčania si každoročne pripomínajú výročie narodenia i úmrtia Antona Bernoláka.

Nebolo tomu inak ani v tomto roku. Mesto Nové Zámky a Miestny odbor Matice slovenskej usporiadali Spomienkové oslavy pri príležitosti 24. výročia vzniku Slovenskej republiky a 204.výročia úmrtia Antona Bernoláka .

 Spomienkové oslavy sa konali presne v deň výročia jeho úmrtia, dňa 15.januára 2017 za účasti predstaviteľov mesta, NSK, zástupcov škôl, spoločenských organizácií. Po slávnostnom kladení vencov k soche Antona Bernoláka na Hlavnom námestí, pokračovali oslavy v Dome kultúry , kde si prítomní vypočuli slávnostný príhovor primátora mesta Otokara Kleina. V kultúrnom programe vystúpil vokálny súbor Enthea, vokálna skupina Amabile, Marek Lupták, spevácky zbor Lipa, skupina Nešlepato, členovia folklórneho súboru Matičiarik, študenti konzervatória.

 

Súvisiace články

01.12.2018 10:25

Kontaktný seminár eTwinningu vo Wroclawy o podnikaní

Kontaktný seminár eTwinningu vo Wroclawy o podnikaní prebiehal v anglickom jazyku v dňoch 22. až 25. novembra 2018 a zúčastnilo sa ho 61 účastníkov: 42 Poliakov, ďalej delegáti z Chorvátska, Malty, Španielska, Portugalska, Fran...