Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
17.02.2019 22:35

DOD na OA v Leviciach prilákal mnoho návštevníkov

Obchodná akadémia v Leviciach privítala 15. februára 2019 pri príležitosti Dňa otvorených dverí 150 návštevníkov. Boli to prevažne žiaci deviatych ročníkov a ich rodičia. Cieľom DOD bolo uľahčiť žiakom ZŠ rozhodnúť sa o ich budúcom štúdiu, priblížiť život na OA na vyučovaní i mimo neho, predstaviť školský vzdelávací program,  vyučovacie a voliteľné predmety, či aktivity krúžkov fungujúcich  na OA. Potenciálni študenti OA a ich rodičia mohli využiť príležitosť konzultovať svoje otázky s vedením školy. 

      Návštevníci si prezreli priestory školy, navštívili odborné učebne strojopisu a IKT, kde si mohli vyskúšať svoje zručnosti v písaní na počítači, či využívanie tabletov na účely vyučovania rôznych predmetov. V odborných učebniach im boli predstavené účtovné programy, ktoré sa využívajú na hodinách účtovníctva. Návštevníci DOD mohli zažiť atmosféru študijných jazykových pobytov, ktorých sa študenti OA pravidelne zúčastňujú a tiež skúsenosti študentov tejto školy z odbornej praxe v Londýne a Seville, ktorú uskutočňujú v rámci projektu Erasmus+. Projekt eTwinning bol predstavený spoločne s projektom VET4SCAPE KA2 Erasmu+, študenti si mohli vyskúšať svoje jazykové zručnosti, či zasúťažiť v krátkych kvízoch a použiť vzdelávacie aplikácie využívané v práci v tomto projekte. Taktiež prezentácie školského fotografického a záchranárskeho krúžku zaujali žiakov ZŠ.

      Jedným z najväčších magnetov Dňa otvorených dverí bola zaiste prehliadka veľtrhu cvičných firem. Študenti tretieho ročníka predstavili činnosť, aktivity a produkty svojich cvičných firiem a študentskej spoločnosti aplikovanej ekonómie DIFFERENT. Špeciálnu prezentáciu študentov Obchodní akademie z Českých Budějovic si mohli návštevníci prezrieť a dozvedieť sa viac o partnerskej škole z ČR, s ktorou sme pred nedávnom začali bližšie spolupracovať.

      Návštevníci si pochvaľovali úroveň cvičných firiem ako i ostatných prezentácií. Tohtoročný DOD na OA ukázal, že aktivita, tvorivosť a originalita študentom OA nechýbajú.

Súvisiace články

02.06.2018 10:20

Remeslo má zlaté dno – zachovávame zvyky a tradície, pridajte sa k nám

Ako zísakať podporu na svoje aktivity? Prezentujeme našu snahu a to v rácmi projektu GESTO PRE MESTO. Chceme udržiavať tradície a remeselné zručnosti našich predkov, čo je dlhodobým cieľom OZ Tvorivá dielňa. Pracujeme s komuni...
04.12.2020 19:32

Petržalské hájovne

Petržalské hájovne predstavujú nezvyčajný unikát jednej z najvyhľadávanejších bratislavských mestských častí. Svojím spôsobom dokumentujú svedectvo kultúrno-historickej pamäti obyvateľov sídliska(v nedávnej minulosti vidieckej ...