Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
29.01.2020 18:11

DOD NA OBCHODNEJ AKADÉMII V LEVICIACH

Obchodná akadémia v Leviciach si aj tento rok pripravila Deň otvorených dverí pre potenciálnych záujemcov o štúdium na tejto škole i širokú verejnosť. DOD sa bude konať 1 2 . F E B R U Á R A  2 0 2 0 v čase medzi 9 : 0 0 - 1 3 : 0 0 v priestoroch školy. V tomto čase si návštevníci DOD budú môcť prezrieť priestory školy, získať rôzne informácie o štúdiu a zapojiť sa do rôznych aktvít. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

Súvisiace články