Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
29.01.2020 18:11

DOD NA OBCHODNEJ AKADÉMII V LEVICIACH

Obchodná akadémia v Leviciach si aj tento rok pripravila Deň otvorených dverí pre potenciálnych záujemcov o štúdium na tejto škole i širokú verejnosť. DOD sa bude konať 1 2 . F E B R U Á R A  2 0 2 0 v čase medzi 9 : 0 0 - 1 3 : 0 0 v priestoroch školy. V tomto čase si návštevníci DOD budú môcť prezrieť priestory školy, získať rôzne informácie o štúdiu a zapojiť sa do rôznych aktvít. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

Súvisiace články

01.05.2018 07:17

Vzdelávacie stretnutie študentov OA Levice Erasmus+ v Portugalsku prináša svoje plody

V polovici apríla jeden týždeň plný vzdelávacích a poznávacích aktivít strávili štyria študenti tretieho ročníka Obchodnej akadémie v Leviciach spolu so svojimi dvomi učiteľkami na Druhom krátkodobom vzdelávacom pobyte v Portug...
29.11.2015 17:15

Dlhý čas čakania...

Dlhý čas čakania ...?! /dokedy?/