Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
14.02.2018 04:37

DOD na Obchodnej akadémii v Leviciach lákadlom pre budúcich ekonómov zo ZŠ

Obchodná akadémia v Leviciach privítala 13. februára 2018 pri príležitosti Dňa otvorených dverí viac ako 120 návštevníkov. Boli to hlavne žiaci deviatych ročníkov a ich rodičia. Cieľom DOD bolo uľahčiť žiakom ZŠ rozhodnúť sa o ich budúcom štúdiu, priblížiť život na OA na vyučovaní i mimo neho, predstaviť školský vzdelávací program,  vyučovacie a voliteľné predmety, či aktivity krúžkov fungujúcich  na OA. Potenciálni študenti OA a ich rodičia mohli využiť príležitosť konzultovať svoje otázky s vedením školy. 

      Návštevníci si prezreli priestory školy, navštívili odborné učebne strojopisu a IKT, kde si mohli vyskúšať svoje zručnosti v písaní na počítači, či využívanie tabletov na účely vyučovania rôznych predmetov. V odborných učebniach im boli predstavené účtovné programy, ktoré sa využívajú na hodinách účtovníctva. Návštevníci DOD mohli zažiť atmosféru študijných jazykových pobytov, ktorých sa študenti OA pravidelne zúčastňujú a tiež skúsenosti študentov tejto školy z odbornej praxe v Londýne, ktorú uskutočňujú v rámci projektu Erasmus+. Projekt eTwinning bol predstavený spoločne s cudzími jazykmi, študenti si mohli vyskúšať svoje jazykové zručnosti, či zasúťažiť v krátkych kvízoch a použiť vzdelávacie aplikácie využívané v práci v tomto projekte. Taktiež prezentácie školského fotografického a záchranárskeho krúžku zaujali žiakov ZŠ.

      Jedným z najväčších magnetov Dňa otvorených dverí bola zaiste prehliadka veľtrhu cvičných firem. Študenti tretieho ročníka predstavili činnosť, aktivity a produkty svojich cvičných firiem a študentskej spoločnosti aplikovanej ekonómie GLOBE a UNIQUE.

      Návštevníci si pochvaľovali úroveň cvičných firiem ako i ostatných prezentácií. Tohtoročný DOD na OA ukázal, že aktivita, tvorivosť a originalita študentom OA nechýbajú. Preto je dobré podporovať v mladých ľuďoch ich túžbu po vzdelaní.

Súvisiace články

09.04.2019 14:15

Rozumieme si? Komunikácia extroverta s introvertom

Otázky ku komunikácii a uvedomenie si čo nás spája a čo rozdeľuje. Polarita a postoj extroverta a introverta v komunikácii pri riešení pobléov a úloh.