Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Emanuel Orban
26.04.2019 09:11

Doprava v Miléniovej Petržalke

Dňa 24.04.2019 odznela v priestoroch Miestnej knižnice Petržalka na Prokofievovej ulici v Bratislave zaujímavá takmer dvojhodinová prednáška na tému Doprava v Miléniovej Petržalke. Išlo o sprievodné podujatie k aktuálnej výstave Miléniová Petržalka.Na jej realizácii sa podieľali členovia občianskeho združenia Klubu priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy, konkrétne predseda Michal Milata a podpredsedovia Roman Delikát a Peter Martinko.

Hlavných účinkujúcich odborného podujatia slávnostne privítala Viera Némethová, vedúca útvaru knižnično-informačných služieb, ktorá ocenila ich ochotu venovať drahocenný čas knižničnému personálu a daným návštevníkom. Po úvodnom príhovore odozvdala slovo Petrovi Martinkovi, ktorý priblížil okolnosti vzniku dodnes nezrealizovaného projektu bratislavského metra. Jeho história sa začala písať v začiatkoch sedemdesiatych rokoch minulého storočia, kedy sa objavili prvé náznaky o výstavbe metra. Peter Martinko počas prednášky nám sprístupnil prostredníctvom monitora vizualizáciu metra, podzemných staníc a ostatných interiérových priestorov. Do realizácie podzemného metra bolo v úvodnej fáze zaangažovaných viacero stavebných spoločností. Kvôli pretrvávajúcim vtedajším vládnym sporom sa nepodarilo plánovaný návrh zrealizovať a začiatkom jubilejného roka 2000 absolútne stroskotal. Pristúpilo sa k hľadaniu potenciálnej alternatívy pre Bratislavčanov. Dopravní, technickí odborníci sa nakoniec uvzniesli na vybudovaní rýchlodráhy - Petržalskej radiály, ktorá bola skolaudovaná v júli 2016. Išlo mimochodom o novopostavenú električkovú trať v Bratislave po takmer dlhých tridsiatich rokoch. Ako posledná bola dokončená električková trať na Zlaté piesky v roku 1988, čiže za éry bývalého režimu. Michal Milata a Roman Delikát vo svojom prednáškovom bloku reflektovali dobové udalosti po roku 2000 s predmetným akcentom na problematiku vývoja mestskej hromadnej dopravy a jej vízie do budúcnosti. Dotkli sa aj ostatných kľúčových udalostí- proces stavby Mosta Apollo a sprístupnenie v roku 2005, Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v roku 2002, Slovensko skončilo na prvom mieste, kedy bolo množstvo autobusov zdemolovaných fanúšikmi, otvorenie Auparku v roku 2001 a zavedenie linky číslo 99 zo Šafárikovho námestia k spomínanému nákupnému centru. Na odľahčenie situácie vypichli spomienky na dnes už nepojazdné autobusy typu Ikarus, ktorý skončil svoju púť po tridsiatich štyroch rokoch v roku 2008, premávka na Karose a Tambuse bola ukončená po vyše dvadsiatich rokoch v roku 2011. V súčasnosti idú do popredia nízkopodlažné bezbariérové autobusy slúžiace aj pre potreby imobilných cestujúcich typu Mercedes Benz Capacity a SOR NB. Dnes v Bratislave väčšinou jazdia nízkopodlažné električky typu Škoda ForCity Plus. V pamäti nám najviac utkveli spomienky Michala Milatu na návštevu slovanského pápeža Jána Pavla II., dotyčný menovaný bol do danej akcie osobne zainteresovaný ako kľúčový usporiadateľ a vodič verejnej dopravy. Pri spomínanej významnej príležitosti bolo množstvo autobusov mimoriadne vypravených zo Železničnej stanice Petržalka a Autobusovej stanice Mlynské Nivy pre cestujúcich z celého Slovenska. V rámci využitia mestskej hromadnej dopravy aktuálne naberá na význame cezhraničná autobusová a železničná doprava do Rakúska(Hainburg, Kittsee), Maďarska(Rajka) a regionálna doprava do okolitých obcí a miest(Senec, Kvetoslavov, Dunajská streda). V rámci diskusie padla otázka o zavedení dopravy pre miestnych obyvateľov v Bratislave zdarma, čo je priam asi ťažko realizovateľná hudba budúcnosti. 

Prednáška výrazne obohatila vedomostný obzor účastníkov podujatia pre osobnú zainteresovanosť účinkujúcich na významných dobových momentoch bratislavskej mestskej hromadnej dopravy za posledné dve desaťročia. Pútavé rozprávanie a humorné príbehy chcú praví Bratislavčania, či Petržalčania na vlastnej koži zažiť. Podujatie realizované v podvečerných hodinách je nám skvelým príkladom zmysluplného využitia voľného času návštevníkov rôznych vekových kategórií.