Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
24.02.2019 13:18

Dramatohračka Karnevalový hrad pobavila novozámocké deti

Mesto Nové Zámky, odbor SVŠaK a Novovital Nové Zámky v rámci 4. ročníka Bábkovej a divadelnej scény NEBOJSA 2019 pre všetky odvážne deti každú druhú nedeľu pozývajú rodičov s deťmi a starých rodičov s vnúčatami na detské divadelné predstavenia do novozámockého Domu kultúry.

Dňa 24.februára 2019 si deti mohli pozrieť  veselú  pesničkovú dramatohračku Karnevalový hrad  v predstavení hercov Divadielka Dunajka, Igora a Katky Strinkových z Bratislavy.

Všetky divadelné predstavenia, ktoré si v rámci tohto projektu môžu deti s rodičmi, či starými rodičmi pozrieť, majú edukačný charakter . Prínosom je i skutočnosť, že v určitých momentoch majú aj deti možnosť zasiahnuť do divadelného predstavenia. Milou tradíciou je, že každé divadelné predstavenie spolu s Máriou Skalovou, manažérkou projektu BaDS Nebojsa, zvonením zvončekom otvára niektoré z detí. Pre deti je i toto krátke vystúpenie veľkým zážitkom.

Veľkým prínosom projektu BaDS Nebojsa je i to, že návštevou divadelných predstavení deti už od útleho veku naberajú skúsenosti a učia sa pravidlám spoločenského správania sa. Divadelné predstavenia sú pre deti spoločenskou udalosťou, ktorá ich vytrháva zo všedného dňa, uvádza do inej nálady a vytvára atmosféru výnimočnosti.

Súvisiace články

30.03.2018 08:50

Vzdelávajme pre potreby trhu práce

S výučným listom sa nestratíš, skôr uplatníš a nemusíš myslieť na to, že by si nenašiel zamestnanie. Ale aj učebný odbor treba vyberať podľa požiadaviek trhu práce. Existuje zoznam tzv. nedostatkových učebných odborov.