Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Jozef Smida
03.07.2018 10:09

Duálne Švajčiarsko

príklad DUÁLNEHO VZDELÁVANIA VO ŠVAJČIARSKU

Zverili by ste šestnásťročným žiakom prevádzku reštaurácie vrátane kasy? Švajčiari také veci robia. Ich odlišná história od Stredoeurópanov sa prejavuje aj v školskom vzdelávaní, v ňom sa veľký dôraz kladie na praktickú upotrebiteľnosť a prípravu na budúce povolanie.

Kým sme sa u nás zamerali na neobyčajný rozvoj priemyslu, hornaté Švajčiarsko doteraz vykazuje určité archaické rysy. Jedným z nich je, že byť remeselníkom, je stále „byť in". Nie je to žiadna podradná práca, naopak Švajčiari si manuálnu práce vážia rovnako ako vzdelanosť.

Uvediem skúsenosť môjho priateľa, ktorý dva roky učil v navzájom prepojených školách v regióne Solothurn ‒ v Schule Solothurn s 1. až 10. ročníkom a Regionale Oberstufe Jurasuedfuss s 11. a 12. ročníkom. Tam mali napríklad v 8. ročníku trojtýždenné lesnícke praktikum, v 9. ročníku poľnohospodárske praktikum a v 10. ročníku išli na tri týždne na humanitárny projekt do jednej z najchudobnejších oblastí Rumunska, kde pomáhali zakladať nemocnicu.

Od 11. ročníka bolo praxe ešte viac ‒ v týždni tri dni vyučovania, dva dni praxe. Činnosti, ktoré si žiaci mohli vyskúšať, boli rozmanité. Mohli napríklad pracovať na súde, v regionálnych novinách, na pracoviskách s informačnými technológiami, v stolárskej dielni, či v domove dôchodcov. Čo je veľmi dôležité ‒ zamestnávatelia berú žiakov na prax radi a často ponúkajú aj minizárobok.

Tradičnú úctu k vzdelaným remeselníkom sa teraz Švajčiari snažia prejaviť tým, že hľadajú cesty, ktoré im umožnia postúpiť na niektoré vysoké školy neuniverzitného typu (úroveň nášho bakalárskeho štúdia), ak absolvovali strednú školu s veľkým podielom praktických činností, na ktorej maturita nebola predpísaná. Niektoré stredné a vysoké školy už dohodu o prijatí bez maturity uzavreli.

Za predchádzajúcich vyše desať rokov si volí vyučiť sa remeslu stále viac žiakov s vysokým intelektom, záujem o maturitnú skúšku sa tým znižuje. Vo Švajčiarsku sa mieni, že lepším základom do života je vyučiť sa dobrému remeslu, ako mať papier o maturite. Mimochodom, Švajčiarsko je krajinou s najväčším počtom úspešne podaných patentov na obyvateľa, inak povedané krajinou s najväčšou kreativitou obyvateľov. Ťažko pochybovať, že by to nesúviselo s vysokou úrovňou školstva. Pritom vo Švajčiarsku ešte donedávna nemuseli mať učitelia ani vysokoškolské vzdelanie.

P. S. Ak vám švajčiarske duálne vzdelávanie pripomína základy odbornej prípravy na našom gymnáziu v osemdesiatych rokoch minulého storočia (skupiny odborných predmetov vedúce k získaniu kvalifikácie), máte dobrú pamäť. Aj učňovské školstvo sme mali vynikajúce.

s využitím stránok berufsberatung.ch

Súvisiace články

01.02.2017 18:30

Patríme k vám

"Patríme k vám" je názov ďalšieho úspešného projektu Základnej školy G.Bethlena v Nových Zámkoch. Projekt je podporovaný a financovaný Nadáciou Volkswagen Slovakia sumou 3 400 eur.
16.03.2020 10:05

DUÁL – vedomosti a zručnosti v praxi

Duálne vzdelávanie dáva žiakom možnosť vzdelávať sa v reálnom pracovnom prostredí v priamom kontakte s odborníkmi z praxe. Výchovno-vzdelávací proces u zamestnávateľa by mal nadväzovať na teoretickú prípravu v škole a dynamicky...
18.09.2020 19:35

Múzeum obchodu

Múzeum obchodu sídli na Linzbothovej ulici 16 v bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice. Expozícia je situovaná v priestoroch kúrie, jej vznik sa datuje do roku 1983, no verejnosti bola sprístupnená až v roku 2006. Mú...