Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
14.03.2018 07:11

Dva slovenské projekty víťazné v Európskych cenách eTwinning 2018

eTwinning na začiatku marca bilancoval svoju celoročnú prácu prostredníctvom Európskej súťaže o najlepší eTwinning projekt, a dve slovenské školy sa tešia z európskeho víťazstva.

eTwinning – obľúbený a v celej Európe známy program pre učiteľov i žiakov, ktorý je zameraný na spoločné partnerstvo škôl a ich spoluprácu v oblasti vzdelávania na začiatku marca bilancoval svoju celoročnú prácu prostredníctvom Európskej súťaže o najlepší eTwinning projekt. V tomto ročníku sa do súťaže prihlásilo rekordných 700 európskych  škôl so svojimi projektami. Učitelia realizátori projektu eTwinning patria k tým, ktorí poskytujú svojim žiakom čo najväčšiu možnosť zažiť úspech, a to tým, že im ponúkajú možnosť spolupracovať a vzdelávať sa s partnermi z iných európskych škôl a rozširovať si tak svoje obzory. Takéto vzdelávanie s pridanou hodnotou európskej dimenzie má pre študentov veľký význam a zaslúži si ocenenie. 

Hoci prihlásených projektov do súťaže bolo skutočne Slovensku sa podarilo obsadiť víťazné miesta hneď v dvoch kategóriách:

Veková kategória 16-19 rokov
1. miesto:
National Parks = International Treasure
Mgr. Silvia Murgašová, ZŠ s MŠ Trnková, Bratislava - Jarovce

Cena za projekty realizované v anglickom jazyku
E.T. call Europe
RNDr. Gabriela Kövesiová, Gymnázium Štefana Moyzesa, Moldava nad Bodvou

Z víťazstva sa na Slovensku veľmi tešíme a gratulujeme úspešným a víťazným školám, učiteľom a žiakom za vynaložené úsilie v práci na projektoch a modernom vzdelávaní prostredníctvom medzinárodných projektov eTwinning. Poďakovanie patrí tiež všetkým slovenským učiteľom, ktorí sa do súťaže prihlásili a možno im chýbal len malý krôčik k víťazstvu. Všetky projekty boli kvalitné, nápadité, viac-či menej komplexné, ale hlavne priniesli zmenu a radosť do školy a otvorili žiakom okno do sveta poznania.