Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Nadezda Paucova
12.02.2018 00:38

"Education for Global Responsibility" Vzdelanie ku Globálnej zodpovednosti

"VZDELÁVANIE KU GLOBÁLNEJ ZODPOVEDNOSTI" Cieľom projektu je vytvoriť metodológiu vyučovacieho procesu pre zástupcov – partnerov každej krajiny v oblasti Globálneho vzdelávania. Otázkami Globálneho vzdelávania sa už zaoberali mnohé krajiny, ale bolo to len okrajovo, týkalo sa to len čiastočných otázok ako environmentalistika , chudoba, ľudské práva, zdravá výživa a pod. Práve tento projekt zahŕňa komplexný okruh otázok globalizácie , ktorý sa týka 17 cieľov.

 

                                   

"Education for Global Responsibility" 

"Vzdelanie ku Globálnej zodpovednosti" je názov projektu  Erasmus+, Strategické partnerstvá, do ktorého je zapojená naša škola - Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku,Kukučínova 23, Košice.  Cieľom projektu je začleniť vzdelávanie ku globálnej zodpovednosti do školského a mládežníckeho sektoru v celej Európe.Sme jediná škola na Slovensku, ktorá má Certifikát Vzdelávania ku globálnej zodpovednosti. Projekt je vypracovaný na 36 mesiacov/1.9. 2016 -31.8. 2018/. Koordinátorom je Dánsko a partneri Bulharsko, Rumunsko, Anglicko, Chorvátsko a Slovensko. Počas 3 ročného obdobia každý partner, zastupujúci partnerskú krajinu má vyškoliť 50 učiteľov alebo pracovníkov s mládežou a viesť ich k tomu, aby do vzdelávacieho procesu začlenili 17 cieľov udržateľného rozvoja. Doposiaľ je vyškolených 19 učiteľov a do konca školského roku koordináror školy Ing. N Paucová musí  vyškoliť ďalších 31 učiteľov a pracovníkov s mládežou.                                                                                                                        

                                                                            

                                                                                             

 • Odstrániť chudobu

 • Odstrániť hlad

 • Dobré  zdravie a blahobyt

 • Kvalitné vzdelanie

 • Rovnosť pohlaví a posilnenie postavenia žien

 • Čistá voda, kanalizácia a hygiena

 • Cenovo dostupná a čistá energia

 • Dôstojná pracovné podmienky a ekonomický rast

 • Priemysel,  inovácia a infraštruktúra 

 •  Zníženie nerovnosti

 •  Udržateľnosť miest a obcí            

 •  Zodpovedná spotreba a výroba

 •  Opatrenia v oblasti klímy        

 •  Život vo vode

 •  Život na zemi

 •  Mier a spravodlivosť

 •  Partnerstvo na dosiahnutie cieľov

  V súčasnosti nikde na svete neexistuje taký rozsiahly projekt.                                                                             Koordinárorka projektu: Ing.N Paucová:  +421 908 177 888

 • Súvisiace články