Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Nadezda Paucova
12.02.2018 00:38

"Education for Global Responsibility" Vzdelanie ku Globálnej zodpovednosti

"VZDELÁVANIE KU GLOBÁLNEJ ZODPOVEDNOSTI" Cieľom projektu je vytvoriť metodológiu vyučovacieho procesu pre zástupcov – partnerov každej krajiny v oblasti Globálneho vzdelávania. Otázkami Globálneho vzdelávania sa už zaoberali mnohé krajiny, ale bolo to len okrajovo, týkalo sa to len čiastočných otázok ako environmentalistika , chudoba, ľudské práva, zdravá výživa a pod. Práve tento projekt zahŕňa komplexný okruh otázok globalizácie , ktorý sa týka 17 cieľov.

 

                                   

"Education for Global Responsibility" 

"Vzdelanie ku Globálnej zodpovednosti" je názov projektu  Erasmus+, Strategické partnerstvá, do ktorého je zapojená naša škola - Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku,Kukučínova 23, Košice.  Cieľom projektu je začleniť vzdelávanie ku globálnej zodpovednosti do školského a mládežníckeho sektoru v celej Európe.Sme jediná škola na Slovensku, ktorá má Certifikát Vzdelávania ku globálnej zodpovednosti. Projekt je vypracovaný na 36 mesiacov/1.9. 2016 -31.8. 2018/. Koordinátorom je Dánsko a partneri Bulharsko, Rumunsko, Anglicko, Chorvátsko a Slovensko. Počas 3 ročného obdobia každý partner, zastupujúci partnerskú krajinu má vyškoliť 50 učiteľov alebo pracovníkov s mládežou a viesť ich k tomu, aby do vzdelávacieho procesu začlenili 17 cieľov udržateľného rozvoja. Doposiaľ je vyškolených 19 učiteľov a do konca školského roku koordináror školy Ing. N Paucová musí  vyškoliť ďalších 31 učiteľov a pracovníkov s mládežou.                                                                                                                        

                                                                            

                                                                                             

 • Odstrániť chudobu

 • Odstrániť hlad

 • Dobré  zdravie a blahobyt

 • Kvalitné vzdelanie

 • Rovnosť pohlaví a posilnenie postavenia žien

 • Čistá voda, kanalizácia a hygiena

 • Cenovo dostupná a čistá energia

 • Dôstojná pracovné podmienky a ekonomický rast

 • Priemysel,  inovácia a infraštruktúra 

 •  Zníženie nerovnosti

 •  Udržateľnosť miest a obcí            

 •  Zodpovedná spotreba a výroba

 •  Opatrenia v oblasti klímy        

 •  Život vo vode

 •  Život na zemi

 •  Mier a spravodlivosť

 •  Partnerstvo na dosiahnutie cieľov

  V súčasnosti nikde na svete neexistuje taký rozsiahly projekt.                                                                             Koordinárorka projektu: Ing.N Paucová:  +421 908 177 888

 • Súvisiace články

  20.02.2016 07:30

  Nepoukazujte na pracovný čas učiteľov

  Naša spoločnosť si už zvykla na to, že keď sa má zvyšovať plat pedagógov, tak hneď sa každý venuje ich pracovnému času. Ale pozor, úväzok učiteľa sa nerovná jeho pracovnému času. Okrem vyučovacej povinnosti majú pedagógovia ďal...
  11.12.2016 14:15

  Sebahodnotenie škôl – jedna z foriem zlepšenia kvality škôl

  Po zverejnení posledných výsledkov medzinárodných testovaní vo vybraných oblastiach vzdelávania sa opäť celá spoločnosť na Slovensku chytila za hlavu a zaplakala. Tí čo v školách pracujú, poznajú denno-dennú realitu a vidia ju ...