Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
27.09.2018 22:54

ELEARNINGOVÝ KURZ - Metodika medzinárodných projektov spolupráce eTwinning

Chcete pracovať v projekte eTwinning a ešte ste to neskúšali? Je pre Vás pripravený elearningový kurz venovaný tým učiteľom, ktorí nemajú možnosť zúčastniť sa prezenčného vzdelávania a radi by sa dozvedeli ako vytvoriť medzinárodné školské projekty eTwinning. Je tu pre vás alternatíva. Aj v tomto školskom roku 2018/2019 NSS Žilina ponúka záujemcom elearningový kurz z pohodlia domova.

Kurz je organizovaný v spolupráci českej a slovenskej NSS a trvá 10 týždňov. Každý týždeň sa preberá nová téma a na spracovanie úloh danej témy potrebuje učiteľ cca 2 hodiny týždenne. Spolupracuje sa vo virtuálnom prostredí eTwinning Live s českými učiteľmi. Pomáhať vám budú skúsení tútori. Počas kurzu sa naučíte ako nájsť zahraničného partnera, ako založiť projekt, čo má byť jeho náplňou, alebo kde nájsť inšpiráciu. Naučíte sa pracovať v prostredí TwinSpace, riadiť aktivity projektu a mnoho ďalšieho... Kurz je schválený MŠVVaŠ SR a je bezplatný.

Súvisiace články

18.02.2019 09:41

Výstava Ľudový odev na Záhorí je tu

Dňa 15.02.2019 bola sprístupnená verejnosti v priestoroch Výstavnej siene Univerzitnej knižnice v Bratislave na Michalskej 1 etnografická výstava s názvom Ľudový odev na Záhorí - tradícia a dnešok. Hlavnú záštitu nad organizova...