Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Mária Tóthová
04.08.2018 12:00

Environmentálne strEtKO

V roku 2001 sme sa rozhodli nájsť pre naše centrum voľného času v Moldave nad Bodvou výstižné pomenovanie. Požiadali sme Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a 27. júna 2001, nám bolo schválené pomenovanie CVrČek, ktoré je veľmi adekvátne aj preto, že v slove CVrČek je zároveň aj skratka CVČ a tiež symbolický kus živej prírody. A tak sa jednou z priorít pri organizovaní príležitostnej činnosti v našom Centre voľného času CVrČek (CVČ) stala environmentálna výchova.

Z vlastných skúseností vieme, že zdravý vzduch a čistá voda sa stali vzácnosťou takmer všade na svete. Ohrozené nie sú však len lesy a vodstvo, ale aj niečo iné, čo je rovnako dôležité, krása a mnohotvárnosť tohto sveta, sýto zelená lúka, motýľ, strom, kvitnúci krík alebo chrobáčik cvrček. Preto je cieľom environmentálnej výchovy v našom CVČ to, aby sa deti dôkladne zaoberali témou prírody a životného prostredia. Mali by nadobudnúť vedomosti, schopnosť a pripravenosť myslieť a konať v prospech šetrnejšieho zaobchádzania s prírodou. Environmentálna výchova, to nie je len zdôrazňovanie znečisťovania a poškodzovania životného prostredia, ale aj úsilie prebúdzať radosť a úžas nad ešte existujúcou krásou. Pre spoločnosť je potrebné vychovávať generáciu, ktorá svojím zmýšľaním bude vedieť rozpoznať hodnoty, ktoré sú pre nás všetkých mimoriadne dôležité.

A tak sme pred mnohými rokmi v našom CVČ „vymysleli" environmentálne strEtKO. V školskom roku 2017/2018 sme na tieto podujatia pozvali žiakov zo štvrtého ročníka základných škôl.

Prvé environmentálne strEtKO, v decembri 2017, sme venovali ochrane pôdy, ako základnému zdroju našej obživy. Na priblíženie tejto problematiky sme využili environmentálnu hru „Čokoládoviny" a hnedý EKOkvíz, plný zábavných a poučných otázok o pôde. Deťom sme primeranou formou priblížili tému narušenia prírodného prostredia v dôsledku výstavby, výrubu a vysúšania močiarov a tiež dôležitosť triedenia, zberu a recyklovania domového odpadu.

V prírode všetko so všetkým súvisí, veci zlé aj veci dobré. Všetko je tak poprepletané, že veci, ktoré sú pre nás dobré, môžu prírode, rastlinám, zvieratám a Zemi škodiť. O tom bolo strEtKO v januári 2018. S deťmi sme si zahrali environmentálnu hru „Bremeno" (viď ilustračný obrázok), pozreli prezentáciu našich najznámejších chránených rastlín a živočíchov a samozrejme, nechýbal ani zábavný červený EKOkvíz, ktorý poslúžil ako spätná väzba.

Deti vedia, aký význam má voda pre život na Zemi, musia sa však naučiť rozlišovať medzi pitnou, úžitkovou a odpadovou vodou, získať informácie o spôsoboch a možnostiach čistenia vôd a hospodárenia vodou v domácnostiach. O tom bolo marcové strEtKO. Žiaci sa okrem iného zahrali na pátračov a hľadali podoby vody, zahrali sa hru „Kvapka vody" a hlavne sa veľa dozvedeli o vode a o tom, prečo je dôležité ňou šetriť. Prinášame vám jednu z podôb vody. Uhádnete, po kom deti pátrali? "Dakedy farebné, dakedy veľké alebo malé, dakedy čisté alebo špinavé, dakedy plytké alebo hlboké, keď sa prechádzame, obchádzame to. Keď sme boli malí, tak sme do toho skákali. Čo je to?" (Mláka). Nechýbal ani modrý EKOkvíz.

Strom je živá bytosť. Je, odpočíva, dýcha. Tak ako my. Aprílové strEtKo bolo celé venované stromom. Zvláštnym a vzácnym stromom v našom okolí, o ktorých sa deti dozvedeli z prezentácie. Nechýbal ani zelený EKOkvíz. Deti sa vžili do života mestského stromu, vytvorili jeho príbeh a zahrali sa na stromy.

Environmentálne hry, prezentácie a vedomostné zábavné súťaže/EKOkvíz, mali počas všetkých stretnutí spoločný cieľ, aby deti nadobudli vedomosti, schopnosť a pripravenosť myslieť a konať v prospech šetrnejšieho zaobchádzania s prírodou a s darmi Zeme. Počas školského roka 2017/ 2018 sme zorganizovali 12 stretnutí, na ktorých sa zúčastnilo 317 žiakov a pedagógov z troch základných škôl.

Náš článok končíme slovami z našej kroniky, ktoré nám zapísali pani učiteľky zúčastnených základných škôl:

„Ďakujeme veľmi pekne za perfektné strEtKO."

„Ďakujeme za zaujímavé, hravé predpoludnie, bohaté na pekné zážitky a súťaže."

Súvisiace články

25.07.2017 06:30

Pomôcky pre prvákov

Posledné roky - aspoň naše prvácke učiteľky v škole - hovoria, že sú veľké rozdiely medzi prvákmi. Veľmi vidieť, či sa im rodičia venujú a čo všetko sa naučili v škôlke. Veľa detí vie pri príchode do školy čítať napríklad tlače...
14.01.2018 06:38

Dobré nápady

Dobré-Nápady.sk je inšpirujúci slovenský webový portál.
22.02.2017 12:15

Zamestnávateľ v odbornom vzdelávaní

Rozvoj odborného vzdelávania a systému duálneho vzdelávania je v plnom prúde. Ďalšie stredné školy vstupujú do duálneho vzdelávania so zamestnávateľmi a tí už vedia, čo ich čaká, aké úlohy musia plniť v spolupráci so strednou š...