Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
21.01.2018 16:57

Ešte je čas rozhodnúť sa

Kam po ukončení základnej školy? To je otázka, ktorá v tomto období rezonuje v mnohých rodinách. Žiaci deviateho ročníka ZŠ stoja pred svojim prvým vážnym životným rozhodnutím. Pre žiakov končiacich základnú školu sú pripravované viaceré podujatia, ktoré im môžu pomôcť pri rozhodovaní. Patria k nim dni otvorených dverí, prezentácie stredných škôl a i.

S možnosťami štúdia na niektorých stredných školách sa mali možnosť v dňoch 20. a 21.januára oboznámiť aj žiaci z Nových Zámkov a okolia. Počas dvoch víkendových dní bola pre nich v OC AQUARIO v Nových Zámkoch pripravená prezentácia stredných škôl. Budúci stredoškoláci sa dňa 20.januára oboznámili so študijnými odbormi a aktivitami škôl: Spojená škola Nové Zámky, Stredná zdravotnícka škola Nové Zámky, Stredná odborná škola stavebná Nové Zámky, Stredná odborná škola dopravy a služieb Nové Zámky, Stredná priemyselná škola stavebná Hurbanovo, Stredná odborná škola Dvory nad Žitavou, Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským Senec.

V nedeľu 21. januára prezentácia stredných škôl pokračovala. Svoje školy odprezentovali žiaci a pedagógovia z Obchodnej akadémie Šurany, Stredne odbornej školy gastronómie a služieb Šurany, Strednej odbornej školy technickej Šurany. Prezentácie sa zúčastnili aj Stredná odborná škola techniky a mechanizácie Hurbanovo, Jazyková škola Úspech, Jazyková škola ELLI a Jazyková škola CastleSchool.

Podujatie bolo sprevádzané zaujímavými súťažami. Niektorí žiaci základných škôl prišli na prezentáciu v skupinkách so spolužiakmi, podaktorí s rodičmi. Spokojnosť s podujatím bola na každej strane. Už ostáva len správne sa rozhodnúť.

 

 

 

Súvisiace články

13.01.2017 22:00

Zo spomienok Jozefa Karola Viktorina

Rok 2017 je rokom Jozefa Miloslava Hurbana a Andreja Radlinského. V tomto roku si však pripomenieme aj niekoľko ďalších výročí významných osobností, ku ktorým patrí i Jozef Karol Viktorin (195.výročie narodenia).
02.03.2016 09:00

Kontinuálne vzdelávanie učiteľov a kredity?

Myslíte si, že učitelia sa vzdelávajú a naháňajú kredity len kvôli zvýšeniu platu? A čo tak pozrieť sa na vzdelávanie učiteľov z inej strany. Áno, sú učitelia, ktorým ide len o kreditový príplatok, ale nehádžme všetkých do jedn...
17.11.2016 19:30

Palacinky na GT12 od JA firmy A.S.A.P.

Lákavá vôňa šíriaca sa v och pavilónoch, cez vrátnicu, skoro až von zo školy. Takto si 16. november zapamätajú študenti Gymnázia Trebišovská 12.