Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
22.12.2019 10:21

eTwinning projekt "M@pping the Milestones of Free Europe" - v plnom prúde aktivít

Projekt  "M@pping the Milestones of Free Europe" je v plnom prúde svojich projetových aktivít. Zapojení študenti z Obchodnej akadémie v Leviciach, rumunskej National Pedagogic College Constantin Bratescu v Constante a českého Gymnázia Olgy Havlovej v Ostrave aktívne a intenzívne pracujú na zadaniach projektu, ktorý je venovaný 30-temu výročiu demokratických revolúcií, ktoré prebehli v Európe v roku 1989. Partnerské zloženie je mimoriadne vhodné na porovnanie podobností, ale  odlišností revolúcií v rôznych európskych krajinách. Sme vďační, že naša Nežná revolúcia bola pokojným a kultúrnym prechodom do novej éry budeovania slobodnejšej a demokratickej spoločnosti, na rozdiel od rumunskej cesty k slobode a demokracie. Študenti absolvovali množstvo debát a diskusií v diskusných fórach o revolúciách v ich krajinách, ako i konsekvenciách, ktoré tieto udalosti priniesli re jednotlivé krajiny. Všetky tri tímy študentov usporiadali množstvo aktivít na svojich školách a mestách na podporu dôstjných osláv 30. výročia týchto revolúcií. Niektoré z aktivít slovenského tímu možno vidiet v newsletri ich projektu:   https://www.smore.com/acbhn

Práca na projekte akým je "M@pping the Milestones of Free Europe" má veľký význam pri formovaní študentov, ich postojov k základným ľudským hodnotám, vlastnej histórii, demokracii.

Súvisiace články

20.02.2017 10:30

IX. ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou v hre pre zobcové flauty „Zahraj že nám píšťalôčka“ bude v N...

Mesto Nové Zámky, Združenie pre vzdelávanie pre deti, mládeže a dospelých v spolupráci so spoluorganizátormi : Základná umelecká škola Nové Zámky, Novovital Nové Zámky , s podporou Fondu na podporu umenia zorganizujú IX. roč...
26.12.2018 11:27

S diferencovaným vyučovaním k zvýšeniu efektivity a kvality vyučovania

Učiteľ by mal pripraviť každú vyučovaciu hodinu tak, aby žiak mal záujem sa vzdelávať a osobnostne rásť.
22.05.2017 18:30

Mladé talenty - veľké diela

„Akrylové variácie“ je názov výstavy výtvarných prác detí – žiakov novozámockej výtvarníčky Natálie Blaškovičovej.