Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
24.06.2020 06:22

eTwinning v čase pandémie

„eTwinning v čase pandémie" je názov novej publikácie z dielne Národnej služby pre elektronickú spoluprácu škôl (NSS), ktorá v týchto dňoch prichádza, aby inšpirovala a motivovala slovenských pedagógov tromi desiatkami úspešných príbehov učiteľov, ako sa dá zaujímavo a inovatívne učiť i počas pandémie, na ktorú neboli pripravení ani učitelia ani žiaci.

NSS pri Žilinskej univerzite v Žiline sa už 15 rokov úspešne stará o rozvoj programu eTwinning na Slovensku. Za toto obdobie sa viac ako 10 000 slovenských učiteľov zapojilo do aktivít eTwinning, ktoré sa zameriavajú najmä na nadviazanie medzinárodnej spolupráce škôl, zlepšenie digitálnych zručností učiteľov a žiakov a podporu projektového vyučovania. Kríza spojená so šírením koronavírusu COVID-19 ukázala, aký veľký význam majú technológie vo vzdelávaní a ako sú nevyhnutné pri dištančnom vzdelávaní žiakov. Kríza zároveň odhalila pripravenosť väčšiny učiteľov na tento typ vzdelávania.

Program eTwinning na Slovensku sa snažil podať pomocnú ruku v tomto ťažkom období a vďaka existujúcej sieti eTwinning ambasádorov sa podarilo pripraviť a realizovať množstvo online vzdelávaní, prostredníctvom ktorých si učitelia mohli zlepšovať svoje zručnosti a profesijne napredovať. Okrem organizovania série webinárov (3-4 za týždeň) bolo snahou byť podporou aj v celkovom zvládnutí situácie spojenej s pandémiou. Do obsahu vzdelávania bola zaradená aj téma well-being, ktorá slúžila ako námet pre učiteľov ako ostať psychicky v dobrej kondícii a ľahšie sa tak vyrovnať s novou situáciou, v ktorej sme sa všetci ocitli. Organizovanie neformálnych stretnutí TeachMeet prinieslo pre slovenského učiteľa priestor pre inšpiráciu, zdieľanie dobrých skúseností z praxe, prezentovanie rôznych nápadov. Bolo to online stretnutie učiteľskej komunity, ktoré sme v tomto formáte priniesli na Slovensko ako prví a ihneď si získalo veľkú obľubu.

Vďaka podpore programu z centrálnej úrovne v Bruseli sa podarilo optimalizovať webovú platformu eTwinning tak, aby čo najlepšie vyhovovala potrebám dištančného vzdelávania. Otvorila sa tým možnosť realizácie vnútroškolských projektov, kedy po založení takéhoto projektu získali učitelia z rovnakej školy možnosť využívať virtuálne triedy TwinSpace pre účely dištančného vzdelávania. O tom, ako zvládli učitelia dištančné vzdelávanie, ako motivovali svojich žiakov, ale aj o tom ako vyzeral ich bežný deň sa s nami podelili viacerí učitelia z rôznych vzdelávacích inštitúcií, od materských škôl až po univerzity. Ich príbehy sú súčasťou tejto zbierky  - http://www.etwinning.sk/images/2020/6/eTwinning-publikacia-final_23.6.pdf

Veríme, že táto publikácia bude pre učiteľov obohatením a pohľadom na časy korony, ktoré sme vďaka zodpovednému prístupu všetci spoločne zvládli.

Tím eTwinning Slovensko

Súvisiace články

28.03.2016 19:30

Systém duálneho vzdelávania na stredných odborných školách

Duálne vzdelávanie ako nový systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania je zakotvený v Zákone č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na stránkach Národného pro...