Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
01.04.2020 21:45

eTwinning v čase pandémie koronavírusu

Celá naša spoločnosť, školstvo a vzdelávanie nevynímajúc sú zasiahnuté šírením nového koronavírusu...  Rovnako i eTwinning a mnohé jeho aktivity zasiahli rozsiahle zmeny, spôsobené touto pandémiou, nakoľko sa zmenil spôsob vzdelávania temer v celej Európe a Slovensku v takom ponímaní ako sme ho dlhodobo poznali. Prezenčné vzdelávanie bolo zastavené a začali sme vyučovať na diaľku a tieto zmeny sa prejavujú i v eTwinningu.

V zmysle aktuálnych usmernení MŠVVaŠ SR v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu sa v eTwinningu odložili všetky plánované prezenčné stretnutia v mesiaci apríl zatiaľ na neurčito. Urobíme všetko preto, aby sme učiteľom umožnili dokončiť rozbehnuté kontinuálne vzdelávania a tým z učiteľov, ktorí aktívne pracujú, budeme môcť vystaviť osvedčenia. Učiteľov budeme o riešení situácie prostredníctvom ich lektorov informovať v priebehu mesiaca máj.

Rovnako sú pozastavené medzinárodné eTwinning semináre, konferencie a odborné workshopy. Niektoré sú nateraz zrušené, iné presunuté na neskorší termín, zväčša do nového školského roka. Registrácie budú spustené nanovo a registrovaní záujemcovia budú e-mailom upovedomení, že sa môžu o účasť na podujatí nanovo uchádzať.

Máme však v tomto neľahkom období aj dobré správy! Keďže našou misiou je už 15 rokov ponúkať možnosti spolupráce a učenia sa na diaľku, je využívanie eTwinningu mimoriadne vhodné a prospešné učiteľom, žiakom i rodičom práve v tomto čase!

Európska komisia ako reakciu na súčasnú situáciu schválila novinku - možnosť uzatvárania „interných školských projektov". Znamená to, že sa umožňuje založiť projekt 2 (a viac) učiteľom z rovnakej slovenskej školy. Tí tak získajú pre svojich žiakov náš hlavný eTwinning nástroj - virtuálnu triedu tzv. TwinSpace. Do TwinSpace pozvú žiakov a môžu tak spolu pre potreby dištančného vzdelávania využívať všetky ponúkanénástroje. Možnosť zakladania interných školských projektov bude spustená po 6.4.2020.

Ak ste úplný začiatočník v eTwinningu a potrebujete poradiť ako nato, zavolajte nám na číslo: 0915 111 930. Ďalšou dobrou správou je bohatá ponuka webinárov. Tie ponúkame už dlhodobo, avšak v tejto situácii pribúdajú každý týždeň v spolupráci s odborníkmi nové a zaujímavé témy a aj formy. Spúšťame napríklad prvý TeachMeet v slovenčine – inú formu moderovaného online vzdelávania, cieľom ktorej je, aby si učitelia medzi sebou vymieňali rady, tipy a zdieľali svoje skúsenosti. Aktuálnu ponuku webinárov nájdete TU

Samozrejme sú tu pre učiteľov stále nové možnosti vzdelávania sa v angličtine cez ponuku online seminárov organizovaných Centrálnou podpornou službou v Bruseli. Tú nájdu učitelia po svojom prihlásení sa do eTwinning Live – v častiach: „Akcie" či „Profesionálny rozvoj".

Vďaka patrí eTwinning ambasádorom za ich aktívnu prácu. Títo si popri svojich povinnostiach učiteľov nájdu v sebe energiu a čas, aby pre vás - učiteľov pripravovali stále nové zaujímavé témy webinárov. Pozitívne reakcie mnohých učiteľov zapojených do eTwinning nás utvrdzujú v tom, že motivovaní a inšpiratívni ľudia dokážu motivovať a inšpirovať ďalších. A takúto pozitívnu motiváciu teraz všetci veľmi potrebujeme! Sme s vami!


Katarína Hrbáňová, NSS – Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl pri ŽU v Žiline 

Súvisiace články

22.07.2018 11:24

Slovenské školy začali využívať elektronickú evidenciu dochádzky

Využívanie modernej techniky nemusí byť vždy len otázkou peňazí. Dokazujú to viaceré slovenské školy, ktoré začali využívať moderné technológie 21. storočia. Zaviedli totiž elektronickú evidenciu dochádzky učiteľov. Riaditelia ...