Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
01.04.2020 21:45

eTwinning v čase pandémie koronavírusu

Celá naša spoločnosť, školstvo a vzdelávanie nevynímajúc sú zasiahnuté šírením nového koronavírusu...  Rovnako i eTwinning a mnohé jeho aktivity zasiahli rozsiahle zmeny, spôsobené touto pandémiou, nakoľko sa zmenil spôsob vzdelávania temer v celej Európe a Slovensku v takom ponímaní ako sme ho dlhodobo poznali. Prezenčné vzdelávanie bolo zastavené a začali sme vyučovať na diaľku a tieto zmeny sa prejavujú i v eTwinningu.

V zmysle aktuálnych usmernení MŠVVaŠ SR v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu sa v eTwinningu odložili všetky plánované prezenčné stretnutia v mesiaci apríl zatiaľ na neurčito. Urobíme všetko preto, aby sme učiteľom umožnili dokončiť rozbehnuté kontinuálne vzdelávania a tým z učiteľov, ktorí aktívne pracujú, budeme môcť vystaviť osvedčenia. Učiteľov budeme o riešení situácie prostredníctvom ich lektorov informovať v priebehu mesiaca máj.

Rovnako sú pozastavené medzinárodné eTwinning semináre, konferencie a odborné workshopy. Niektoré sú nateraz zrušené, iné presunuté na neskorší termín, zväčša do nového školského roka. Registrácie budú spustené nanovo a registrovaní záujemcovia budú e-mailom upovedomení, že sa môžu o účasť na podujatí nanovo uchádzať.

Máme však v tomto neľahkom období aj dobré správy! Keďže našou misiou je už 15 rokov ponúkať možnosti spolupráce a učenia sa na diaľku, je využívanie eTwinningu mimoriadne vhodné a prospešné učiteľom, žiakom i rodičom práve v tomto čase!

Európska komisia ako reakciu na súčasnú situáciu schválila novinku - možnosť uzatvárania „interných školských projektov". Znamená to, že sa umožňuje založiť projekt 2 (a viac) učiteľom z rovnakej slovenskej školy. Tí tak získajú pre svojich žiakov náš hlavný eTwinning nástroj - virtuálnu triedu tzv. TwinSpace. Do TwinSpace pozvú žiakov a môžu tak spolu pre potreby dištančného vzdelávania využívať všetky ponúkanénástroje. Možnosť zakladania interných školských projektov bude spustená po 6.4.2020.

Ak ste úplný začiatočník v eTwinningu a potrebujete poradiť ako nato, zavolajte nám na číslo: 0915 111 930. Ďalšou dobrou správou je bohatá ponuka webinárov. Tie ponúkame už dlhodobo, avšak v tejto situácii pribúdajú každý týždeň v spolupráci s odborníkmi nové a zaujímavé témy a aj formy. Spúšťame napríklad prvý TeachMeet v slovenčine – inú formu moderovaného online vzdelávania, cieľom ktorej je, aby si učitelia medzi sebou vymieňali rady, tipy a zdieľali svoje skúsenosti. Aktuálnu ponuku webinárov nájdete TU

Samozrejme sú tu pre učiteľov stále nové možnosti vzdelávania sa v angličtine cez ponuku online seminárov organizovaných Centrálnou podpornou službou v Bruseli. Tú nájdu učitelia po svojom prihlásení sa do eTwinning Live – v častiach: „Akcie" či „Profesionálny rozvoj".

Vďaka patrí eTwinning ambasádorom za ich aktívnu prácu. Títo si popri svojich povinnostiach učiteľov nájdu v sebe energiu a čas, aby pre vás - učiteľov pripravovali stále nové zaujímavé témy webinárov. Pozitívne reakcie mnohých učiteľov zapojených do eTwinning nás utvrdzujú v tom, že motivovaní a inšpiratívni ľudia dokážu motivovať a inšpirovať ďalších. A takúto pozitívnu motiváciu teraz všetci veľmi potrebujeme! Sme s vami!


Katarína Hrbáňová, NSS – Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl pri ŽU v Žiline 

Súvisiace články

23.07.2016 12:30

Školský psychológ môže pomôcť škole rásť a rozvíjať sa

Profesia školského psychológa má veľmi dobré zakotvenie v slovenskej školskej legislatíve. Právne podmienky pre jeho existenciu na základných ako aj stredných školách sú veľmi dobré. Realita však ukazuje, že možnosť zamestnať š...
04.11.2015 09:45

Občiankári.sk

Dovoľujem si Vám predstaviť stránky internetovej komunity nielen pre učiteľov a žiakov/študentov jedného z najpodceňovanejších a zároveň najdôležitejších predmetov v našom vzdelávacom systéme – občianskej náuky.