Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
05.05.2019 09:27

Euro deň a Simulované voľby do Európskeho parlamentu na OA Levice úspešné

0bchodná akadémia v Leviciach zapojená do programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (EPAS) a Platforma ambasádoriek a ambasádorov európskej demokratickej kultúry (AmbEDK) uskutočnila na svojej škole zaujímavý EURO DEŇ 2. mája 2019. Hlavnými organizátormi tohto dňa boli Junior ambasádori EPAS – študenti 2. a 3. ročníka.

Študenti sa stretli na prednáške spojenej s diskusiou s riaditeľom Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku a kandidátom na europoslanca Robertom Hajšelom, ktorý im vo svojej prednáške priblížil fungovanie EÚ, jej najaktuálnejšie témy, či výzvy. So študentmi diskutoval o príležitostiach a možnostiach, ktoré poskytuje členstvo v EÚ pre mladú generáciu, možnosti štúdia v Erasmus+, či iných programoch podporovaných EÚ, eurovoľbách, Brexite,  odpovedal na množstvo zvedavých otázok študentov.   

Následne sa počas celého predpoludnia uskutočnili simulované voľby do Európskeho parlamentu organizované junior ambasádormi EPAS, v ktorých  si študenti vyskúšali, ako by vyzerali celoeurópske voľby - keby sa priamo volili kandidáti európskych parlamentných politických strán. Zapojení študenti si vyberali z ôsmych politických skupín, ktoré v súčasnosti pôsobia v Európskom parlamente a s ktorými sa predtým oboznámili na workshopoch a prezentáciách. Účasť študentov na simulovaných eurovoľbách bola 57%. Simulované voľby na OA v Leviciach podporili Academia Istropolitana, Zastúpenie Európskeho parlamentu v SR, projekt ambasádorskej školy EPAS a Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku. Krátky film zo simulovaných volieb tu: https://www.youtube.com/watch?v=b74snLzUgJY). 

Počas celého dňa mali študenti možnosť zapojiť sa do vedomostných kvízov a súťaží o Európskej únii, streetartu s témou eurovolieb a na chodbách školy bola pre nich pripravená Euro kaviareň, ktorá ponúkala občerstvenie. Euro deň spojený s prednáškou a so simulovanými voľbami sa študentom tejto školy vydaril a nesporne bolo dôležité uvedomenie si ich vlastnej dôležitosti pri formovaní obrazu slovenskej a tiež európskej spoločnosti. Študenti si takto skôr uvedomia, že ich hlas v reálnych voľbách do EP môže prispieť k rozhodovaniu o budúcnosti Európy, v ktorej všetci žijeme.

 

 

Súvisiace články

31.10.2018 22:48

Dráma slobody ako téma konferencie

Mesto Trnava „ slovenský Rím“ si tento rok pripomenulo 780. výročie udelenia slobodných kráľovských výsad (1238). Na spomínaný výnimočný historický medzník poukázali aj organizátori vedeckého podujatia. Dňa 25. 10. 2018 sa n...
19.10.2017 18:39

Študenti Obchodnej akadémie o OSN

Študenti diskutovali o cieľoch a úlohe OSN v súčasnom svete a formou zážitkového rovesníckeho vzdelávania obohatili svoje vedomosti a posilnili svoje postoje k danej problematike.