Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
26.05.2018 21:38

„Európa pred 400 rokmi – Tridsaťročná vojna“

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch otvorilo dňa 24.5.2018 výstavu s názvom „Európa pred 400 rokmi – Tridsaťročná vojna" (1618-1648). Výstava približuje návštevníkovi dôležité dejinné udalosti Európy, ktoré sa odohrali pred 400 rokmi.

Návštevník výstavy má možnosť presunúť sa v čase od pražskej defenestrácie (23.5.1618) až po Vestfálsky mier, ktorý ukončil vojnu, ktorá sa právom nazýva „ svetovou vojnou 17. storočia" pre obrovské straty na životoch a hospodárske škody zúčastnených krajín.

Výstavu nám bližšie priblížila v tlačovej správe jej kurátorka Mgr. Zsuzsanna Varga :

Tridsaťročná vojna mala svoje epizódy aj priamo v Nových Zámkoch, ktoré boli dejiskom stretu povstaleckých a cisárskych armád, dokonca majú na svedomí aj smrť cisárskeho generála Karola Bonaventúru Buquoya.

Výstava prezentuje dejiny prvého celoeurópskeho mocenského konfliktu, do ktorého sa zapojila väčšina európskych štátov, a ktorá riešila v prvom rade náboženské, ale aj skryté mocenské problémy vtedajšieho európskeho kontinentu. K výstave sme pripravili rôzne didaktické hry určené pre 2.stupeň ZŠ a študentov stredných škôl, ktoré majú za cieľ jednak prehĺbiť vedomosti žiakov, na druhej strane zábavnou formou priblížiť problematiku tridsaťročnej vojny a problematiky vojenstva 17.storočia. Prezentácia „Delostrelecká akadémia" je doplnkovou, ale voliteľnou zložkou výstavy, ktorá sa venuje priamo vojenskej techniky doby prostredníctvom prednášky s premietaním."

 

Túto zaujímavú výstavu si môžeme pozrieť do 21.júla 2018.

 

Súvisiace články

14.05.2016 11:00

Skalickí strojári úspešní v rozvojovom projekte

Piatok trinásteho sa potešili skalickí strojári pri zverejnených výsledkoch vyhodnotenia rozvojových projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy na rok 2016. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a šp...
02.06.2017 19:30

Netradičné oslavy MDD na OA Šurany

Medzinárodný deň detí 2017 oslávili žiaci Obchodnej akadémie v Šuranoch netradične.