Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
03.01.2018 12:16

European Schoolnet jubiluje

European Schoolnet je sieť 34 európskych ministerstiev vzdelávania so sídlom v Bruseli. Ako nezisková organizácia sa snaží priniesť inovácie do výučby a vzdelávania kľúčových zainteresovaných strán: ministerstiev školstva, škôl, učiteľov, výskumných pracovníkov a priemyselných partnerov. Jej úlohou je podporovať zainteresované strany v oblasti vzdelávania v Európe pri transformácii vzdelávacích procesov pre digitalizovanú spoločnosť 21. storočia. Robia to tým, že identifikujú a testujú inovatívne vzdelávacie postupy, zdieľajú ich a podporujú ich začlenenie týchto moderných vyučovacích a učebných postupov v súlade s normami 21. storočia pre inkluzívne vzdelávanie.

 European Schoolnet oslavuje 20 rokov transformačného vzdelávania spolu so všetkými  členmi a zúčastnenými stranami v celej Európe aj mimo nej. Slovensko je jednou z nich. I slovenské školy, učitelia a žiaci majú možnosť pracovať v mnohých projektoch tejto organizácie, akými sú napríklad eTwinning, inGenious, Scientix. Mnohí zo slovenských učiteľov rozvíjajú svoj osobný odborný rast práve prostredníctvom tejto organizácie v mnohých formách moderného vzdelávania -  formou  webinárov, online vzdelávania - MOOC, či pracovných stretnutí a workshopov vo Future Classroom Lab v Bruseli, či v iných európskych krajinách.

I vďaka Euroepan Schoolnet sa európske školstvo a vzdelávanie transformuje. Ako povedal Výkonný riaditeľ European Schoolnet, Marc Durando: "Tešíme sa na rast našej siete a na pokračovanie v zlepšovaní budúcnosti vzdelávania prostredníctvom podpory inovácií spolu so všetkými našimi cennými členmi, partnermi a zúčastnenými stranami. I naďalej budeme podporovať rozvoj digitálnych občanov, prispievaním k profesionálnemu rozvoju učiteľov prostredníctvom nášho laboratória - Future Classroom Lab a European Schoolnet Academy a rozširovaním inovácií prostredníctvom pilotných projektov."

Súvisiace články

04.04.2018 09:29

Poznáme víťaza !!!

Po sviatkoch prichádza aj k losovaniu v obľúbenej súťaži "Bloguj o knihu".
19.06.2016 16:00

Deviataci majú väčší záujem o duálne vzdelávanie v Skalici

Skalickí strojári zo Strednej odbornej školy strojníckej ukončia tento školský rok s prvými žiakmi 1.ročníka v systéme duálneho vzdelávania v 4-ročnom študijnom odbore mechanik nastavovač. Zatiaľ čo minulý rok otvorili jednu tr...
28.07.2017 07:30

S angličtinou to myslia vážne

Obchodná akadémia v Šuranoch počas týchto prázdnin prišla s novinkou: usporiadať pre budúcich prvákov prípravný kurz anglického jazyka.