Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
08.04.2017 18:30

Európske rozprávky na hodine anglického jazyka

Marec - mesiac knihy je za nami, ale dobré dojmy z podujatí organizovaných počas neho ostali.

„Človek, ktorý nečíta knihy, nemá žiadnu výhodu oproti tomu, ktorý nevie čítať.“

( Mark Twain)

O tom, že mnohí žiaci Obchodnej akadémie v Šuranoch majú blízky vzťah ku knihám, svedčí ich aktívna účasť na podujatiach organizovaných v rámci mesiaca knihy.

S knihou aktívne pracovali aj na vyučovacích hodinách.

Žiaci I. A triedy- bilingválnej formy štúdia a II. B triedy si mesiac knihy pripomenuli aktivitami s knihou aj na hodinách anglického jazyka. Svoje vedomosti zo svetovej i slovenskej literatúry a kultúry si preverili vo vedomostnom kvíze.

Z variácií na európske rozprávky si žiaci I. A triedy v skupinovom vyučovaní vybrali rozprávky, ktoré pretransformovali do dramatického textu, rozdelili si úlohy a zahrali päť krátkych predstavení. Svojpomocne si vytvorili potrebné rekvizity . V mnohých prípadoch žiaci aj improvizovali, čo však kvalitu ich hereckého prevedenia neovplyvnilo. Najlepšie umelecky zvládol svoju rolu Kerim Al-lami a uznanie za najdlhšiu repliku si zaslúžil Patrik Sopka, avšak obdiv a uznanie si zaslúžia všetci účinkujúci.

Súvisiace články

23.04.2019 01:03

Užitočná káva - podujatie Káva s profesionálnym koučom

Celoslovenské podujatie - bezplatný koučing pre verejnosť s názvom Káva s profesionálnym koučom.
10.11.2016 15:30

S pozitívnou mysľou k pozitívnej pracovnej klíme

Na každom školskom pracovisku sa stretávame s pracovnou záťažou, stresom, nevôľou spolupracovať a problémami, ktoré sa dajú vyriešiť hneď alebo s odstupom času. V školskom prostredí je situácia o to zložitejšia, že v cykle prob...