Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
29.09.2019 11:23

 Európsky deň jazykov na Obchodnej akadémii v Šuranoch

Európsky deň jazykov bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Tento deň oslavujeme každoročne 26. septembra. Európsky deň jazykov cez svoje rozmanité aktivity, ktoré ponúkajú pedagógovia žiakom a študentom škôl, má za cieľ upozorniť na dôležitosť učenia sa ďalších rečí, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania.


 Na tento deň každoročne pripravuje aj Obchodná akadémia v Šuranoch zaujímavé aktivity pre žiakov školy. Nebolo tomu inak ani v tomto školskom roku.

 

Zatiaľ, čo po minulé roky si každá trieda pripravila prezentáciu vybranej krajiny v súbehu s krátkym kultúrnym programom, v tomto roku sa žiaci pripravovali na kvíz o Európskej únii. Ani v tomto roku nechýbali v triedach nástenné noviny, ktoré približovali zaujímavosti jednotlivých krajín EÚ. Na škole bola vyhlásená aj súťaž o najkrajšiu nástenku. Víťazom sa stala 4.B trieda.

 

Trojčlenné družstvá jednotlivých tried sa pripravovali aj na kvíz, ktorý bol súčasťou celoškolského podujatia, ktoré sa konalo v priestoroch synagógy v Šuranoch. Súčasťou kvízu bola aj tajnička,kde si žiaci preverili svoje vedomosti z viacerých európskych jazykov. Žiaci súťažili vo dvoch kategóriách : I. kategória – ročníky 1. a 2. - víťazom sa stalo družstvo I.B triedy; II. kategória – ročníky 3. - 5. - víťazom sa stala opäť IV.B trieda.

 

Súčasťou podujatia bolo aj premietanie dokumentárnych filmov o EÚ a beseda s riaditeľom MsKS v Šuranoch, Miroslavom Eliášom o jeho najnovšej knihe Zabudnutí hrdinovia protitureckých bojov, keďže téma protitureckých bojov tvorí jednu časť európskych dejín vzhľadom k tomu, že sa dotkla viacerých krajín Európy.

Odmenou pre  všetkých zúčastnených žiakov školy bolo získanie nových, zaujímavých poznatkov o krajinách EÚ a ich rečových odlišnostiach .