Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
27.09.2019 18:54

Európsky deň jazykov zachvátil celú školu

26. septembra 2019 sa na Obchodnej akadémii v Leviciach uskutočnil Európsky deň jazykov. V tento deň si v Európe pripomíname potrebu učiť sa cudzie jazyky, pretože v súčasnosti,  viac ako kedykoľvek predtým si uvedomujeme, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľäčovým prvkom bohatého kulúrneho dedičstva nášho kontinentu. Na hodinách cudzích jazykov si študenti pripomenuli potrebu učiť sa cudzie jazyky, hodiny boli plné zábavných hier, kvízov, študenti využili obľúbený nástroj Web 2.0 - Kahoot a venovali sa zaujímavým jazykovým aktivitám v pre študentov uskutočnenej Jazykovej kaviarni. Študentom prvého ročníka  spríjemnila EDJ videokonferencia s partnerskými školami z Rumunska a Česka. Čas strávený na angličtine, ruštine a nemčine počas EDJ obohatil študentov a budú na neho určite spomínať ešte dlho.

Súvisiace články

18.03.2019 08:21

Miléniová Petržalka

Dňa 13. 03. 2019 bola pre verejnosť slávnostne sprístupnená v priestoroch Miestnej knižnice Petržalka na Prokofievovej ulici výstava Miléniová Petržalka mapujúca roky 2001-2018. Na jej tematickej koncepcii sa podieľal kolektív ...