Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
10.10.2018 21:03

Exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi

Múzeum holokaustu, ktoré je súčasťou SNM-Múzea židovskej kultúry v Bratislave sa nachádza priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Toto Múzeum predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny a zároveň je aj  pamätníkom zavraždeným Židom zo Slovenska.

Múzeum slúži aj ako vzdelávacie stredisko, jeho bránami ročne prejde množstvo žiakov, študentov, ale i dospelých návštevníkov, vrátane turistov.

Dôležitosť toho, aby bolo mladej generácii  umožnené spoznať aj túto kapitolu dejín slovenského národa,  si uvedomujú aj učitelia OA v Šuranoch, ktorí  tak ako vlani, aj v tomto školskom roku zorganizovali  výchovnovzdelávaciu exkurziu žiakov školy do Múzea holokaustu. Exkurzie, ktorá sa uskutočnila 10.októbra 2018 sa zúčastnilo takmer 90 žiakov .

Žiaci si pozorne prezreli vystavené artefakty, medzi ktorými boli aj fotografie mnohých z tých, ktorí boli počas druhej svetovej vojny  z tábora deportovaní do nacistických koncentračných a vyhladzovacích táborov, zriadených na okupovanom území Poľska. Väčšina deportovaných Židov sa už naspäť nikdy nevrátila.

So záujmom si prezreli aj tú časť expozície, ktorá sa venuje ľuďom, ktorí sa aj za cenu ohrozenia vlastného života a životov cele svojej rodiny nebáli a pomohli židovskému obyvateľstvu. Mnohí z nich dostali ocenenie nazývané „Spravodlivý medzi národmi".

Súčasťou programu v rámci návštevy múzea bola aj prednáška  na tému Úteky z táborov. Silným emočným zážitkom pre účastníkov exkurzie bol aj pohľad na vagón, stojaci na nádvorí múzea, v ktorom transportovali, za neľudských podmienok, ľudí do vyhladzovacích táborov.

Návštevník múzea sa tu dotýka bolestnej histórie, ktorú však je potrebné poznať. Jej obete si zaslúžia našu hlbokú úctu. "Nesmieme zabudnúť...", svorne tvrdili účastníci exkurzie.

 

 

Súvisiace články

15.01.2018 13:39

Ako ďalej v základnom školstve?

Ako viacročnú učiteľku slovenského jazyka a literatúry na 2. stupni základnej školy a bývalú odbornú referentku MŠ SR pre slovenský jazyk a literatúru v rokoch 1996 – 1999 ma veľmi mrzia výsledky slovenských 15 - ročných žiakov...
15.06.2018 07:10

Získanie profesionálnych pracovných kompetencií na stáži v Českej republike

Žiaci Strednej priemyselnej školy dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave sa na konci mája 2018 vrátili z dvojtýždňovej odbornej praxe - stáže, ktorú absolvovali v dopravných firmách a autoservisoch v Českej republike. Pr...
22.02.2019 12:12

Atény v Bošanoch

Už takmer 10 rokov spolupracuje Základná škola v Bošanoch so školami v zahraničí prostredníctvom školského partnerstva v rámci Európy – eTwinning. Táto platforma poskytuje príležitosti pre prepojenie škôl a možnosť spolupráce n...