Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
10.10.2018 21:03

Exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi

Múzeum holokaustu, ktoré je súčasťou SNM-Múzea židovskej kultúry v Bratislave sa nachádza priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Toto Múzeum predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny a zároveň je aj  pamätníkom zavraždeným Židom zo Slovenska.

Múzeum slúži aj ako vzdelávacie stredisko, jeho bránami ročne prejde množstvo žiakov, študentov, ale i dospelých návštevníkov, vrátane turistov.

Dôležitosť toho, aby bolo mladej generácii  umožnené spoznať aj túto kapitolu dejín slovenského národa,  si uvedomujú aj učitelia OA v Šuranoch, ktorí  tak ako vlani, aj v tomto školskom roku zorganizovali  výchovnovzdelávaciu exkurziu žiakov školy do Múzea holokaustu. Exkurzie, ktorá sa uskutočnila 10.októbra 2018 sa zúčastnilo takmer 90 žiakov .

Žiaci si pozorne prezreli vystavené artefakty, medzi ktorými boli aj fotografie mnohých z tých, ktorí boli počas druhej svetovej vojny  z tábora deportovaní do nacistických koncentračných a vyhladzovacích táborov, zriadených na okupovanom území Poľska. Väčšina deportovaných Židov sa už naspäť nikdy nevrátila.

So záujmom si prezreli aj tú časť expozície, ktorá sa venuje ľuďom, ktorí sa aj za cenu ohrozenia vlastného života a životov cele svojej rodiny nebáli a pomohli židovskému obyvateľstvu. Mnohí z nich dostali ocenenie nazývané „Spravodlivý medzi národmi".

Súčasťou programu v rámci návštevy múzea bola aj prednáška  na tému Úteky z táborov. Silným emočným zážitkom pre účastníkov exkurzie bol aj pohľad na vagón, stojaci na nádvorí múzea, v ktorom transportovali, za neľudských podmienok, ľudí do vyhladzovacích táborov.

Návštevník múzea sa tu dotýka bolestnej histórie, ktorú však je potrebné poznať. Jej obete si zaslúžia našu hlbokú úctu. "Nesmieme zabudnúť...", svorne tvrdili účastníci exkurzie.

 

 

Súvisiace články

11.08.2017 17:30

Stretnutie s históriou

Letné prázdniny sa už prehupli do druhého polčasu. Žiaci a študenti okrem naberania bronzu od slnečných lúčov majú možnosť nabrať si plné vrece zážitkov z prázdninového programu . Tí, ktorí majú radi históriu, si k nim môžu pr...