Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Mária Tóthová
07.05.2019 08:34

FAREBNÉ strEtKO

V našom Centre voľného času CVrČek v Moldave nad Bodvou (CVČ) je jednou z priorít aj environmentálna výchova. My ju chápeme ako zámerný, sociálne – psychologický proces, ktorý je založený na aktívnom budovaní vzťahu jednotlivca k svojmu životnému prostrediu.

V Environmentálnom minime  je uvedené, že „cieľom environmentálnej výchovy žiakov základných škôl je formovať a rozvíjať také osobnostné kvality, ktoré ich uschopnia chrániť a zlepšovať životné prostredie." V tomto duchu sme uskutočňovali sériu environmentálnych podujatí pod názvom FAREBNÉ strEtKO.  Tieto stretnutia majú v CVČ pätnásť ročnú tradíciu a stále sa tešia veľkej obľube u detí aj u pedagógov. Počas tohto školského roka boli zamerané na päť nami vybraných ideí environmentálnej výchovy.

Prvé bolo HNEDÉ strEtKO o dôležitosti pôdy. Deti sa pomocou hry „Čokoládoviny" dozvedeli, odkiaľ sa k nám dostala čokoláda, mlieko, cukor,... Zistili, že všetky potraviny sú nejakým spôsobom spojené s pôdou. Ak jej bude aj naďalej ubúdať, hrozí nám hlad. A z peňazí sa veru nenajeme...

Nasledovalo ŽLTÉ  strEtKO, na ktorom sa deti v troch krátkych filmov oboznámili s krásami a záhadami nekonečného vesmíru, ktorého súčasťou je aj naša Zem. Následne si za súťažili v zábavnom kvíze.  

V ČERVENOM strEtKO-u, pomenovanom po Červenej knihe ohrozených druhov, sme sa zamerali na chránené druhy flóry a fauny na Slovensku. Deti sa okrem iného dozvedeli, že Rumenica Turnianska je naša chránená rastlinka európskeho významu a rastie na Turnianskom hradnom vrchu neďaleko nás. Musíme ju poznať a chrániť všetci spoločne! Výsledkom týchto „červených stretnutí" bol poznatok, že vzduch máme z prírody, vodu máme z prírody, jedlo máme z prírody... Ak chceme prežiť, tak si ju musíme chrániť! Na poznávanie súvislostí sme do týchto činorodostí zaradili aj hru „Bremeno".

Ďalšie v poradí bolo MODRÉ strEtKO, venované vode. Veď voda je základnou podmienkou všetkého života. V rámci neho mali žiaci za úlohu opísať podobu vody počas aktivity „Hľadá sa voda". Jedna zo skupín opísala svoju vodu nasledovne: „Je veľký, žijú v ňom ryby aj žraloky. Sú v ňom riasy. Plávajú na ňom lode. Jeho súčasťou sú aj chobotnice. Je hlboký. Na dne je piesok a útesy. Čo hľadáme?" Odpoveď: „OCEÁN". Nechýbali ani rôzne experimenty s vodou
a obľúbený kvíz.

V rámci ZELENÉHO strEtKO-a sme potvrdili, že v našom školskom zariadení sa environmentálnej výchove nevenujeme iba v rámci príležitostnej činnosti. Zapájame ju aj do pravidelnej práce, teda do činnosti záujmových útvarov. Naše deti z krúžkov Bábkového divadla pripravili pri príležitosti Dňa Zeme program pod názvom TRADIBÁB A ZEMEGUĽA. Zahrali scénky Zemeguľa a deti a Lesný duch. Vystúpenie bolo ukončené environmentálnou hrou Zem". Pri jej rozuzlení mnohým behali zimomriavky po chrbte. Bolo to krásne predpoludnie s perfektnými účinkujúcimi a divákmi, s krásnym cieľom, chrániť a ľúbiť našu matičku Zem.

Naše celoročné environmentálne snaženie by sme mohli zhrnúť do piatych ekologicko – etických „P": 1. Poznanie → deti majú právo, ale aj povinnosť poznávať a poznať prírodu a svoje životné prostredie. 2. Pochopenie → deti majú pochopiť súvislosti a zákonitosti na zemi a aj závislosť človeka na prírode. 3. Porozumenie → znamená to nielen poznať a pochopiť, ale aj porozumieť týmto súvislostiam. 4. Pokora → nikto nie je vlastníkom našej planéty, je len jej správcom. 5. Priateľstvo → ak dieťa pociťuje k niekomu priateľstvo, bude sa o neho starať, také je aj priateľstvo s prírodou a zo Zemou.

Súvisiace články

15.12.2020 20:30

Za oponou času/ bratislavské divadlá v archívnych dokumentoch

Vo Výstavnej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave na Michalskej ulici 1 je verejnosti prístupná v mesiacoch december 2020 - január 2021 informačno-dokumentačná výstava Za oponou času/ bratislavské divadlá v archívnych dokum...
14.05.2018 07:33

Mi3tromi u nás v Petržalke

V piatok 11.05.2018 o 19:00 sa uskutočnil v sieni Domu kultúry Zrkadlový háj v Bratislave-Petržalke koncert skupiny Mi3tromi, ktorej významnými protagonistami sú Štefan Štec, Michal Noga a Peter Vajda. Vstupenky boli dostupné ...
06.03.2019 16:33

Výstava Listování Slovenskem

Výstava Listování Slovenskem je verejnosti prístupná od 14.02.2019 do 30.03.2019 v Barokovom nádvorí Univerzitnej knižnice v Bratislave. Hlavnou autorkou odborného podujatia je vyštudovaná kulturologička a historička Mgr. Moni...