Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Jana Konturova
03.04.2019 22:57

Fenomény sveta v Bošanoch

V Základnej škole v Bošanoch, ako prvej na Slovensku, sa vyučuje nový predmet Fenomény sveta. Základom inovácie je prepojenie predmetov fyzika, biológia, geografia, dejepis zacielené na vzdelávanie konkretného fenoménu. Do celoslovenského projektu je zapojených 10 pilotných škôl. Bošianska škola tento predmet zaradila do školského vzdelávacieho programu od školského roka 2018/2019.

Nezisková organizácia Edulab v spolupráci s firmou Agemsoft a s anglickou televíziou BBC Learning pripravili pre žiakov druhého stupňa základných škôl päť najväčších svetových fenoménov: Slnko, Voda, Vzduch, Komunikácia a Kultúra. Každý z týchto fenoménov je posudzovaný zo štyroch perspektív: Ako funguje? Ako nás ovplyvňuje? Akú má históriu? V čom je jedinečný? Ale aby ste si nemysleli, že ide klasické vzdelávanie výkladovou metódou. Učiteľ prevedie žiakov celým fenoménom ako účastníkov expedície. Priebeh každej hodiny je iný, strieda sa práca v skupine, pokus, divadielko, diskusia, riešenie problému, analýza náučného videa a riešenie interaktívnych úloh s ďalšími formami zážitkového učenia. Splnené kroky expedície postupne zapĺňajú hraciu plochu stopami poznania, víťazná skupina dostane zaslúženú odmenu - objav vo forme nálepky. Najväčšou odmenou je, samozrejme, vedomosť, ktorú už žiakom nik nevezme.

V škole sa fenoménu Slnko venujú žiaci piateho ročníka pod vedením pani učiteľky Vlasákovej. Každá trieda má svoj vlastný hrací plán, na ktorom členom expedície postupne pribúdajú stopy poznania. Každý žiak druhého stupňa sa môže navyše zaregistrovať prostredníctvom rodičov na internetovom portáli www.fenomenysveta.sk, kde sa môže zapojiť do súťaže s youtuberom Bačom, získavať body a vyhrať vecné ceny každé dva týždne. Ak aj žiaci nič nevyhrajú, nevadí. Veď aj sám Bača povedal, že nie je dôležité vyhrať, ale naučiť sa.

Projekt je otvorený aj pre ostatné aktívne školy, stačí sa zaregistrovať na uvedenej stránke, prečítať návody, v ktorých sú podrobne popísané informácie k plnohodnotného využívaniu tohto unikátneho vzdelávacieho prostredia.

                                                                                                                      Dana Vlasáková

Súvisiace články

02.05.2019 08:33

Zavítajte do domu U dobrého pastiera

Dom U dobrého pastiera bol postavený koncom 18.storočia v rokokovom umeleckom slohu. Sídli na Židovskej ulici v blízkosti Múzea židovskej kultúry. Ide o významný symbol stredoeurópskej meštianskej architektúry. Sídli v ňom exp...
16.12.2018 08:18

Poetické pásmo Mojim Šuranom - môjmu mestu

Dňa 14. 12. 2018 sa uskutočnilo v Kultúrnom zariadení Kostolný Sek literárne a spevácke pásmo Mojim Šuranom - môjmu mestu mapujúce významné dobové okamihy mesta Šurany. Hlavnú záštitu nad spoločenskou akciou prevzalo Mestské ...